Historie
say

Průzkumník slov a frází [?]

Vyhledat slovo nebo frázi:

 

Co znamená sayVýslovnost M

  1. základní slovní zásobaříct
  2. základní slovní zásobaříci

Zobrazit více souvislostí

Nepravidelné sloveso say

Sloveso say je striktně nepravidelné. Jeho tvary jsou:

say-said-said

Slovo say ve frázích

základní frázeJust say the word.(Stačí říct.)
základní frázeIt's hard to say.(Těžko říct.)
základní frázeWhat did you say?(Co jste to říkal?)
základní frázeI wouldn't say so.(To bych neřekl.)
základní frázeWhat do you say?(Co říkáš?)
základní frázeSay that once more, please.(Zopakujte mi to, prosím.)
základní frázeHow do you say that in English?(Jak se to řekne anglicky?)
pokročilé frázeNever say never.(Nikdy neříkej nikdy.)
pokročilé frázeSay it aloud.(Řekněte to nahlas.)
pokročilé frázeI have no say in that matter.(V té věci nemám žádné slovo.)

Výrazy podobné say

Rozšířené funkce nejsou dostupné - přihlašte se!

Abyste viděli vaše slovíčka, poznámky a aby se použila vaše nastavení, musíte se .