Historie
take

Průzkumník slov a frází [?]

Vyhledat slovo nebo frázi:

 

Co znamená takeVýslovnost M

  1. základní slovní zásobavzít
  2. základní slovní zásobabrát

Zobrazit více souvislostí

Nepravidelné sloveso take

Sloveso take je striktně nepravidelné. Jeho tvary jsou:

take-took-taken

Slovo take ve frázích

základní frázeTake it easy!(To chce klid!)
základní frázeTake your time.(Nepospíchejte.)
základní frázeIt won't take long.(Nebude to dlouho trvat.)
základní frázeI will take care of it.(Postarám se o to.)
základní frázeHow long will it take?(Jak dlouho to bude trvat?)
základní frázeCan I take a message?(Mám něco vyřídit?)
základní frázeI'll take you there.(Dovedu vás tam.)
základní frázeIt'll take some time.(Chvíli to potrvá.)
pokročilé frázeI'd rather take a bus.(Raději bych jel autobusem.)
pokročilé frázeYou take things too seriously.(Bereš věci moc vážně.)

take - frázová slovesa

take aback
frázová slovesa pro labužníkypřekvapit, frázová slovesa pro labužníkyšokovat
take after
pokročilá frázová slovesabýt po kom, např. matce, pokročilá frázová slovesapodobat se komu, např. matce
take against
pokročilá frázová slovesanemít rád koho
take along
základní frázová slovesavzít s sebou koho, co
take apart
pokročilá frázová slovesaanalyzovat, základní frázová slovesarozebrat přístroj, atp., základní frázová slovesarozmontovat přístroj, atp., pokročilá frázová slovesaroznést na kopytech koho, ve sportu, v debatě
take around
pokročilá frázová slovesaprovést koho po okolí
take aside
pokročilá frázová slovesavzít si stranou koho
take away
pokročilá frázová slovesaodečíst, základní frázová slovesaodnést, základní frázová slovesaodvést koho, např. do vězení, základní frázová slovesaodvézt co, autem
take back
základní frázová slovesaodnést zpět, základní frázová slovesaodvolat tvrzení, základní frázová slovesavrátit, základní frázová slovesavzít zpět tvrzení
take down
pokročilá frázová slovesaporazit strom, pokročilá frázová slovesarozebrat lešení, základní frázová slovesasundat z police dolů, pokročilá frázová slovesazapsat si
take in
pokročilá frázová slovesachápat co, frázová slovesa pro labužníkynaletět komu, nechat se podvést, pokročilá frázová slovesanasávat, pokročilá frázová slovesanechat přespat koho, frázová slovesa pro labužníkysebrat koho, zatknout, pokročilá frázová slovesaubytovat koho, pokročilá frázová slovesazahrnovat
take off
pokročilá frázová slovesamít úspěch muzikant, výrobek, film, frázová slovesa pro labužníkynapodobovat koho v žertu, frázová slovesa pro labužníkyodejít rychle, základní frázová slovesaodstartovat o letadle, pokročilá frázová slovesaodvést koho, kam; např. vězně, základní frázová slovesasundat si část oblečení, pokročilá frázová slovesavyřadit z oběhu, základní frázová slovesavzlétnout o letadle, pokročilá frázová slovesavzít si volno
take on
pokročilá frázová slovesanajmout koho, pokročilá frázová slovesapostavit se komu, v zápase, pokročilá frázová slovesapřibrat vzít na palubu, pokročilá frázová slovesaujmout se čeho, např. v zaměstnání, frázová slovesa pro labužníkyvyvádět rozčilovat se
take out
frázová slovesa pro labužníkyoddělat koho, zavraždit, základní frázová slovesavyjmout, základní frázová slovesavyndat, základní frázová slovesavynést, pokročilá frázová slovesavzít koho, kam; na rande, pokročilá frázová slovesavzít si hypotéku, aj., pokročilá frázová slovesazískat licenci, povolení, atp.
take over
základní frázová slovesaobsadit území, základní frázová slovesaovládnout, pokročilá frázová slovesapřevládnout co nad čím, základní frázová slovesapřevzít vedení, pokročilá frázová slovesavystřídat koho
take round
pokročilá frázová slovesaprovést koho po okolí
take to
frázová slovesa pro labužníkyhledat útočiště kde, pokročilá frázová slovesamít sklon k čemu, např. pití, pokročilá frázová slovesaoblíbit si koho
take up
pokročilá frázová slovesadát se na co, pokročilá frázová slovesapokračovat v čem, po pauze, pokročilá frázová slovesapřijmout výzvu, nabídku, aj., pokročilá frázová slovesazabírat místo, pokročilá frázová slovesazaujmout postoj, základní frázová slovesazdvihnout, frázová slovesa pro labužníkyzkrátit sukni, základní frázová slovesazvednout
take up on
frázová slovesa pro labužníkypřijmut nabídku, frázová slovesa pro labužníkyvzít za slovo koho, frázová slovesa pro labužníkyžádat vysvětlení čeho
take up with
frázová slovesa pro labužníkymít plnou hlavu čeho, frázová slovesa pro labužníkyskamarádit se s kým
take upon
frázová slovesa pro labužníkyrozhodnout se udělat co, frázová slovesa pro labužníkyvzít na sebe závazek

Výrazy podobné take

Rozšířené funkce nejsou dostupné - přihlašte se!

Abyste viděli vaše slovíčka, poznámky a aby se použila vaše nastavení, musíte se .