Aktualizace aplikace - prosinec 2012

Dnes jsme v rámci krátké odstávky spustili nový update aplikace. Hlavní změny jsme již představili v předcházejícím blog postu. Kompletní seznam změn následuje...

Hlavní novinky

 • Hovorová angličtina - první bloky k dispozici!
 • Kvalitní výslovnost a poslech pro všechny
 • Revize osobního tréninkového plánu
 • Revize přístupových úrovní
 • Řada drobných vylepšení

Hovorová angličtina a slang

aneb co vás ve škole nenaučili
 • Spustili jsme několik prvních bloků hovorové angličtiny.
 • Vznikly dva nové slovníky: Hovorová angličtina a Slang.
 • Současný rozsah těchto slovníků představuje jen asi 10-15% cílového objemu. Další části budeme nasazovat postupně.
 • Hovorová angličtina obsahuje zejména výrazy obecně používané, britské, americké a v menší míře australské.
 • V osobním tréninkovém plánu jsou pro hovorovou angličtinu použity jiné tréninkové režimy než pro obecnou AJ. Trénink prostřednictvím plánu je zaměřen zejm. na pasivní osvojení.
 • Hovorová angličtina je přístupná v rámci verze PRO. Uživatelé verze FREE si mohou vše vyzkoušet na ukázkovém prvním bloku.

Kvalitní výslovnost pro všechny

nejen ve verzi FREE, ale úplně pro všechny
 • V souvislosti s revizí koncepce přístupových úrovní FREE a PRO (viz níže) je nyní prémiová výslovnost dostupná všem.
 • Méně kvalitní, tzv. orientační výslovnost zůstává pouze u uživatelských slovníků.

Revize osobního tréninkového plánu

nic není tak dobré, aby to nemohlo být lepší
 • Záložka "Spisovná AJ" byla přejmenována na "Obecná AJ".
 • Směry zkoušení u obecné (dříve spisovné) AJ byly sloučeny do jediného řádku "Znalost".
 • Skóre uživatelů byla přepočítána (nové skóre je průměr původních hodnot).
 • Dílčí tréninkové režimy pro obecnou AJ byly přepracovány tak, že využívají oba směry zkoušení.
 • Záložka "Spisovná AJ - poslech" byla zrušena a její obsah byl "přilepen" k obsahu záložky "Obecná AJ".
 • Díky výše uvedeným změnám je nyní koncepce všech záložek jednotná a logická.
 • Zkoušení poslechu bylo upraveno tak, že se nyní používá audio v otázce namísto v odpovědích. Díky tomu lze zkoušení dokončit mnohem rychleji než dříve a zkoušení poslechu je tak zábavnější.

Revize přístupových úrovní

verze FREE sice zeštíhlila, ale zároveň také zkrásněla
 • Slovníky Rozšířená slovní zásoba a Slovní zásoba pro fajnšmekry již nebudou přístupné v rámci verze FREE.
 • Kvalitní výslovnost, původně vyhrazená pro verzi PRO, je nyní dostupná uživatelům verze FREE a dokonce i neregistrovaným.
 • Všechny tréninkové režimy původně vyhrazené pro verzi PRO byly uvolněny všem. Význam to má zejména u poslechu, neboť ostatní režimy jsou primárně určené pro fráze.
 • Uživatelé verze FREE mají nyní v plánu přístup k poslechu základní slovní zásoby.
 • Stránka nastavení byla aktualizována tak, aby odrážela výše popsané změny.

Drobná vylepšení

jsou tak malá, že některá určitě zapomeneme zmínit
 • Průzkumník slov nyní zobrazuje hovorové a slangové výrazy.
 • Průzkumník nyní umí u slovíček rozlišovat, zdali se používají spíše v britské, americké či australské angličtině. Toto v současnosti využívá hlavně hovorová angličtina, u dříve vytvořených slovníků budeme tyto rozšiřující informace doplňovat v budoucnu.
 • V průzkumníku slov je nyní k dispozici ikona, pomocí které je možné přehrát výslovnost slovíčka.
 • Z tréninku jsme odstranili ikonu pro zobrazení posledního slovíčka v průzkumníku slov. Místo toho nyní všechna anglická slovíčka fungují jako odkaz právě do průzkumníku.
 • Vyhodnocení odpovědi v tréninku jsme upravili tak, aby uživatel snáze rozlišil stavy "dobře", "špatně", "problém" a to navíc i jen periferním viděním bez nutnosti fakticky se na text podívat. To vám pomůže lépe rozlišit, kdy text vyhodnocení číst chcete a kdy ne.
 • Slideshow na titulní straně má nyní tlačítka, pomocí kterých lze přepínat na jednotlivé dílčí snímky. Přehrávání snímků se navíc při najetí myši do oblasti slideshow zastaví.
 • Byla aktualizována nápověda tak, aby zohlednila provedené změny.

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?