Hovorová angličtina na AJS

V tomto článku bychom vám rádi představili koncepci hovorové angličtiny na našem webu. Dozvíte se, jaká slovíčka plánujeme zařadit, kolik jich bude i např. proč je trénink pouze pasivní.

Koncem loňského roku se v naší databázi začaly objevovat první bloky hovorové angličtiny a slangu. Ke dnešnímu dni je k dispozici přes tisíc hovorových výrazů a další průběžně přidáváme.

Předně však zásadní otázka...

Proč chceme mít na webu hovorovou angličtinu?

Protože si myslíme, že je důležitá a také proto, že se jí dle našeho názoru běžně nedostává patřičné pozornosti. A to jak ze strany škol, tak následně také ze strany studujících.

Situace ve výuce

Ve školách i v kurzech se hovorová angličtina učí většinou jen okrajově a slangu se látka obvykle vyhýbá úplně. O něco lépe jsou na tom jen konverzační kurzy s rodilým mluvčím. K těm se ale mnozí vůbec nedopracují.

Školy a firmy se totiž hovorové angličtiny tak trochu bojí. A je třeba uznat, že do určité míry právem. Hovorový jazyk je vlastně jazyk neoficiální resp. lidový a snadno by se tak mohli stát terčem kritiky, že přispívají k popularizaci nesprávné podoby jazyka.

Jak to vidíme my

Výše uvedený argument samozřejmě svoje opodstatnění má, jenže:

Rodilí mluvčí většinou spisovně nemluví.

A to je dle našeho názoru argument mnohem silnější.

V posledních letech je navíc patrný trend pronikání nespisovného jazyka i do oficiálních, dříve striktně spisovných zdrojů. Význam studia hovorového jazyka je tím jen umocněn.

Kde všude narážíme na hovorový jazyk

Mohlo by se zdát, že jako cizinci se můžeme poměrně dobře hovorovému jazyku vyhýbat. Jenže to není tak docela pravda, resp. připravili bychom se tak o možnost skutečně poznat povahu a kulturu anglických mluvčích.

Pojďme se ve stručnosti podívat, kde všude budeme tápat, pokud budeme hovorový jazyk opomíjet:

 • Internet - diskuse, blogy, videa na YouTube, tutoriály, návody, chaty všeho druhu, recenze, komentáře, facebook, aj.
 • Média a zábava - filmy, seriály, televizní pořady, rádio, časopisy
 • Literatura - beletrie (zejm. přímá řeč)
 • Neformální komunikace s rodilými mluvčími

Z výčtu je patrné, nakolik je hovorová angličtina v praxi důležitá.

Koncepce hovorové angličtiny na Anglických slovíčkách

Hovorová angličtina je tedy na jednu stranu důležitá a myslíme si, že i uživatelsky atraktivní, na druhou stranu se však jedná o citlivou problematiku, kde je snadné šlápnout vedle.

Co ještě zařadit a co už ne

První zásadní otázkou pro nás bylo, která slovíčka zařadit a která už ne. Hovorová angličtina a slang obsahují na jedné straně zdrobněliny a neutrální slova, ale na straně druhé také řadu hrubých urážek, vulgarizmů a slov, která zvedají obočí.

Různí lidé jsou přitom např. na míru hrubosti různě citliví a stanovit vhodnou hranici pro (ne)zařazení slovíčka do databáze tak není snadné. Tuto problematiku jsme proto dlouho zvažovali a ptali se i našich uživatelů na Facebooku.

Nakonec jsme se rozhodli takto:

Skupina slov Příklady Zařadíme Poznámky
Zdrobněliny doggie /pejsek/, mommy /maminka/ ANO -
Zkráceniny prep /připravit/, appro /povolení/ ANO -
Hovorová - neutrální mate /kámo/, yeah /jo/ ANO -
Hovorová - opovržlivá a urážlivá drip /ňouma/, blockhead /tupec/ ANO -
Slang - neutrální scam /podvod/, screwup /průser/ ANO -
Slang - opovržlivý a urážlivý dinge /negr/, blimp /bečka/ ANO -
Slang - velmi urážlivý faggot /buzerant/, prick /debil/ ČÁSTEČNĚ -
Slang - téma: sex rod /klacek (penis)/ NE mnoho slov pro to samé, tabuizované téma
Slang - téma: drogy scag /heroin/, mainline /šlehnout si/ NE příliš mnoho slov, tabuizované téma
Vulgarizmy fuck, cunt, dick NE -

Rozdělení do slovníků

Zprvu jsme chtěli rozdělit slovíčka do dvou slovníků:

 • Slovník hovorové angličtiny
 • Slovník slangu

Připomeňme si, co říká teorie:

 • Hovorový jazyk je jazyk, který není standardní (tzn. je nespisovný), ale přesto je obecně (tzn. všemi a běžně) užíván. Můžeme se s ním setkat např. v médiích, na ulici, v práci, aj.

 • Slang se liší tím, že je užíván jen určitou skupinu lidí (tzn. není užíván obecně). Touto skupinou mohou být např. teenageři, ale třeba také lékaři nebo hudebníci. Slang může být neutrální, ale je často i urážlivý. Vulgarizmy, tzn. sprostá slova, lze chápat jako podmnožinu slangu, protože existuje řada lidí, co se jejich užití - i v soukromí - striktně vyhýbá.

V praxi je ale řadu slov velmi těžké striktně zařadit do té či oné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se nakonec rozhodli hovorovou angličtinu a slang zahrnout do jediného slovníku.

Vyjádření citového zabarvení

U hovorové angličtiny a slangu jsme více než kdy dříve museli řešit, jak co nejlépe vyjádřit citové zabarvení slovíček. Vybírali jsme ze dvou možností:

 • Vyjádření vysvětlivkami - příklad: faggot - homosexuál (poznámky: slang, pozor urážlivé!, používá se jako nadávka)
 • Vyjádření přímo překladem - příklad: faggot - buzerant

Rozhodli jsme se pro druhou, byť snad poněkud kontroverzní možnost. To znamená, že neuvádíme žádný "uhlazený překlad" a následně seznam vysvětlivek, ale slovo přeložíme tzv. "na férovku", tedy vhodným českým protějškem, který má citové zabarvení podobné.

Myslíme si, že tento způsob je přímější, výstižnější a nakonec i praktičtější, neboť si uživatel snáze uvědomí a lépe zafixuje citové zabarvení slova hned v úvodu. Tím se sníží riziko, že v budoucnu slovo použije nevhodně a nevědomky způsobí faux pas.

Vztah ke spisovné angličtině

Další otázkou bylo, jak správně ošetřit vztah ke spisovné angličtině na našem webu. Naším cílem bylo zajistit:

 1. Aby se nemíchala spisovná a hovorová angličtina.
 2. Aby uživatel, který o hovorovou angličtinu nemá zájem, touto nebyl nijak obtěžován.

Hovorovou angličtinu jsme proto zařadili do odděleného slovníku a v tréninku jsme zavedli mechanizmus skrývání některých odpovědí ve vyhodnocení odpovědi pod odkaz "a další...".

Díky tomu se při tréninku spisovné angličtiny zobrazují jen spisovná slovíčka a naopak při tréninku hovorové angličtiny pouze slovíčka hovorová.

Tento nový mechanizmus skrývání je možné vypnout v profilu.

Aktivně nebo pasivně?

Další otázka zněla, zda trénink v osobním tréninkovém plánu zaměřit na aktivní znalost, jako je tomu u slovíček obecné angličtiny, nebo zda se v tomto případě spokojit se znalostí pasivní. Roli hrály následující úvahy:

 • Hovorová angličtina a slang jsou velmi situační a je proto snadné je použít v nevhodnou chvíli nebo nevhodným způsobem.
 • Základ je znát význam. Správné použití je pak již možné naučit se pozorováním, jak slovo užívají ostatní.

To nás vedlo k rozhodnutí plán zaměřit pouze na pasivní osvojení.

Závěrem

Hovorová angličtina je nanejvýš potřebná, neboť konvenční výuka má v této oblasti velké mezery. Zároveň se však jedná o citlivé a místy kontroverzí téma. Snažili jsme se najít pro vás takové řešení, které bude co nejvíce praktické a funkční, ale zároveň nesklouzne do nevkusu a vulgarity.

Současný objem slovníku Hovorové angličtiny a slangu představuje jen asi pětinu zamýšleného rozsahu. Po dokončení bude tento slovník co do počtu slov srovnatelný se slovníkem Rozšířená slovní zásoba.

Chtěli byste nám k tomuto tématu něco říct? Vyhovuje vám náš přístup?
Vaše připomínky můžete posílat na adresu feedback@anglicka-slovicka.net nebo psát na náš facebookový profil.

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?