Nepravidelná slovesa

Otevřete-li jakoukoliv učebnici angličtiny pro začátečníky, záhy narazíte na tzv. nepravidelná slovesa. Minulé tvary těchto sloves se netvoří podle jednoduchých pravidel a je proto třeba naučit se je nazpaměť. Naštěstí jich není mnoho.

Pozn.: Tento článek se zabývá teorií. Možná ale hledáte tabulku nepravidelných sloves s možností jejich nácviku.

Většina anglických sloves je tzv. pravidelných. Stačí si u nich pamatovat jediný tvar - infinitiv - a z něho pak už odvodíme všechny tvary ostatní. Minulý čas prostý (past simple) a minulé příčestí (past participle) jsou u pravidelných sloves totožné a tvoří se jednoduše příponou -d nebo -ed. Několik příkladů:

 • rate - rated - rated
 • fake - faked - faked
 • call - called - called
 • open - opened - opened
 • succeed - succeeded - succeeded

Existuje však skupina sloves, u kterých toto pravidlo neplatí a sloveso se časuje jinak. A právě to jsou nepravidelná slovesa.

Proč jsou tak důležitá

V moderní angličtině se lze dopátrat několika stovek nepravidelných sloves, avšak mnohé z nich jsou buďto složeniny (write -> rewrite, overwrite, atd.) nebo se příliš nepoužívají. Pro každodenní praxi jich potřebujeme znát jen asi 130.

Co do počtu je jich tedy relativně málo. Má to ale háček. Jedná se ve většině případů o ta vůbec nejpoužívanější slovesa. Jinými slovy, je jich sice málo, ale jsou velmi častá a budeme se s nimi proto setkávat v každé druhé větě.

Jestliže to s angličtinou myslíte byť i jen trochu vážně, smiřte se s tím, že bez nepravidelných sloves se neobejdete. Když se je nenaučíte pořádně, bude se vám to vracet jako bumerang. A nakonec vás okolnosti stejně donutí se k nim vrátit a doučit se je.

Co je dobré vědět

Ne všechna nepravidelná slovesa jsou striktně nepravidelná. U některých lze používat pravidelný i nepravidelný tvar. Například:

 • spell - spelt - spelt (ale lze i) spell - spelled - spelled
 • burn - burnt - burnt (ale lze i) burn - burned - burned
 • learn - learnt - learnt (ale lze i) learn - learned - learned

U některých těchto "obojetných" sloves může existovat preference podle dialektu (např. britská vs. americká angličtina):

 • spill - spilt - spilt (<-- BrE ... AmE -->) spill - spilled - spilled
 • dive - dove - dived (<-- AmE ... BrE -->) dive - dived - dived

Některá homonyma se mohou časovat různě:

 • bid - bid - bid (dát nabídku, např. na aukci)
 • bid - bid/bade/bidded - bid/bidded/bidden (dát sbohem - bid farewell)

Zajímavostí je, že dlouhodobý trend naznačuje odklon od používání nepravidelných sloves. V průběhu staletí nepravidelných sloves ubývá a postupně je nahrazují jejich pravidelné formy.

Jak se naučit nepravidelná slovesa

Nejjednodušší a nejrychlejší je naučit se je nazpaměť. Není to sice zrovna ta nejpopulárnější forma učení, ale v případě nepravidelných sloves je to nejkratší cesta k cíli. Pomůže vám v tom tabulka nepravidelných sloves na našem webu.

Abyste je nezapomněli, je třeba číst. Po čase vám budou připadat naprosto přirozená a pravidelný tvar vás ani nenapadne použít.

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?