Historie
put

Průzkumník slov a frází [?]

Vyhledat slovo nebo frázi:

 

Co znamená putVýslovnost M

  1. základní slovní zásobadát
  2. základní slovní zásobapoložit

Zobrazit více souvislostí

Nepravidelné sloveso put

Sloveso put je striktně nepravidelné. Jeho tvary jsou:

put-put-put

Slovo put ve frázích

pokročilé frázeWhere did you put it?(Kam jste to dal?)
přísloví a pořekadlaNever put off till tomorrow what you can do today.(Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.)

put - frázová slovesa

put about
frázová slovesa pro labužníkyotočit loď; změnit kurz, pokročilá frázová slovesarozšiřovat zprávy, drby, atp.
put across
pokročilá frázová slovesaobjasnit, pokročilá frázová slovesavysvětlit
put aside
pokročilá frázová slovesaignorovat, pokročilá frázová slovesanedbat na, pokročilá frázová slovesaodložit předmět na stůl
put away
základní frázová slovesaodklidit, pokročilá frázová slovesaodkládat si stranou, peníze, atp., základní frázová slovesauklidit, pokročilá frázová slovesautratit zvíře, pokročilá frázová slovesazavřít koho do vězení, atp.
put back
pokročilá frázová slovesaodložit na později, základní frázová slovesavrátit na své místo
put by
pokročilá frázová slovesaodkládat si stranou, peníze, atp.
put down
základní frázová slovesapoložit např. na stůl, základní frázová slovesapostavit např. na stůl, pokročilá frázová slovesapotlačit vzpouru, frázová slovesa pro labužníkyshazovat koho; znevažovat, pokročilá frázová slovesautratit zvíře, pokročilá frázová slovesazaplatit zálohu, pokročilá frázová slovesazapsat si co, do notýsku
put forth
pokročilá frázová slovesanatáhnout ruku, pokročilá frázová slovesapředložit návrh
put forward
pokročilá frázová slovesaposunout na dřívější termín, základní frázová slovesapředložit návrh
put in
pokročilá frázová slovesapoznamenat, základní frázová slovesavložit co, kam, pokročilá frázová slovesavynaložit úsilí, pokročilá frázová slovesazažádat si podat žádost
put off
základní frázová slovesaodložit na později, pokročilá frázová slovesaodradit, základní frázová slovesasundat si oblečení, boty, atp.
put on
pokročilá frázová slovesadát vařit, pokročilá frázová slovesahrát co, předstírat, pokročilá frázová slovesapořádat např. koncert, pokročilá frázová slovesapřibrat na váze, základní frázová slovesavzít si na sebe, oblečení, boty, atp.
put out
pokročilá frázová slovesanatáhnout ruku, frázová slovesa pro labužníkyobtěžovat koho, pokročilá frázová slovesauhasit, pokročilá frázová slovesavydat knihu, pokročilá frázová slovesavyhodit ven, např. psa na zahradu, frázová slovesa pro labužníkyvymknout si kotník, základní frázová slovesavynést odpadky
put over
pokročilá frázová slovesaobjasnit, pokročilá frázová slovesaodložit na později, pokročilá frázová slovesavysvětlit
put through
základní frázová slovesapřepojit telefonní hovor, základní frázová slovesaspojit telefonní hovor, pokročilá frázová slovesavystavit koho čemu
put together
pokročilá frázová slovesapřipravit např. smlouvu, základní frázová slovesasestavit nábytek, přístroj z dílů, základní frázová slovesashromáždit podklady, základní frázová slovesasložit nábytek, přístroj z dílů
put under
frázová slovesa pro labužníkydát narkózu, frázová slovesa pro labužníkyuspat před operací, podat narkózu
put up
pokročilá frázová slovesanabídnout k prodeji, pokročilá frázová slovesanominovat koho, pokročilá frázová slovesaposkytnout peníze, pokročilá frázová slovesapostavit stan, budovu, pokročilá frázová slovesaubytovat se kde, pokročilá frázová slovesavyvěsit plakát, oznámení, pokročilá frázová slovesavztyčit vlajku, budovu, stan, základní frázová slovesazvednout ruku, ruce
put up with
základní frázová slovesasnášet co
put upon
frázová slovesa pro labužníkyzneužívat koho

Výrazy podobné put

Rozšířené funkce nejsou dostupné - přihlašte se!

Abyste viděli vaše slovíčka, poznámky a aby se použila vaše nastavení, musíte se .