Historie
your

Průzkumník slov a frází [?]

Vyhledat slovo nebo frázi:

 

Co znamená yourVýslovnost M

  1. základní slovní zásobatvůj
  2. základní slovní zásobaváš

Zobrazit více souvislostí

Slovo your ve frázích

základní frázeThank you for your help.(Děkuji za pomoc.)
základní frázeWhat time is your flight?(Kdy vám to letí?)
základní frázeWatch your manners!(Chovejte se slušně!)
základní frázeWith your permission.(S vaším svolením.)
základní frázeMay I have your phone number?(Můžete mi dát vaše telefonní číslo?)
základní frázeTake your time.(Nepospíchejte.)
základní frázeIt's your call.(Je to na vás.)
základní frázeLet me be your guide.(Dovolte, abych vás doprovodil.)
základní frázeWhat are your plans for today?(Co máte dnes v plánu?)
základní frázeI'm at your service.(Jsem vám k službám.)

Výrazy podobné your

Rozšířené funkce nejsou dostupné - přihlašte se!

Abyste viděli vaše slovíčka, poznámky a aby se použila vaše nastavení, musíte se .