Historie
if

Průzkumník slov a frází [?]

Vyhledat slovo nebo frázi:

 

Co znamená ifVýslovnost M

  1. základní slovní zásobakdyž pokud
  2. základní slovní zásobajestliže
  3. základní slovní zásobakdyby
  4. základní slovní zásobapokud
  5. základní slovní zásobazda
  6. základní slovní zásobazdali
  7. základní slovní zásobajestli

Zobrazit více souvislostí

Slovo if ve frázích

základní frázeIf necessary.(Bude-li to nutné.)
základní frázeIf need be.(Bude-li třeba.)
základní frázeIf i'm not mistaken.(Pokud se nemýlím.)
základní frázeDo you mind if I smoke?(Můžu si zapálit?)
pokročilé frázeIf the weather is nice, I'll go out.(Bude-li pěkně, půjdu ven.)
pokročilé frázeIf I have time, I will come.(Budu-li mít čas, přijdu.)
pokročilé frázeIf I were you, I wouldn't do it.(Být tebou bych to nedělal.)
pokročilé frázeI would have bought it if I had enough money.(Kdybych býval měl dost peněz, koupil bych to.)
pokročilé frázeIf only I had more time.(Kdybych tak měl víc času.)
pokročilé frázeIf need be, we'll sell the house.(Bude-li třeba, prodáme dům.)

Výrazy podobné if

základní slovní zásobaI, základní slovní zásobain, základní slovní zásobait, základní slovní zásobais

Rozšířené funkce nejsou dostupné - přihlašte se!

Abyste viděli vaše slovíčka, poznámky a aby se použila vaše nastavení, musíte se .