Anglická slovíčka - Uživatelská dokumentace

Revize 1.2 platná ke dni 17. 6. 2015, napsal: MUDr. Ing. Martin Krejčí

Tuto dokumentaci si také můžete stáhnout ve formátu PDF (vhodné k tisku).

Obsah

Úvod

Tato dokumentace je určena uživatelům online výukové aplikace Anglická slovíčka (http://www.ajslovicka.cz). Text popisuje všechny části systému, vysvětluje jejich správné použití a nabízí četná doporučení, jak si práci s aplikací usnadnit.

Nejnovější verze této uživatelské dokumentace je vždy k dispozici ke stažení na stránkách systému v sekci Nápověda.

Konvence a značení

V textu se používá následující značení:

Části textu, které se týkají funkcí přístupných pouze v plné verzi aplikace (účty PRO nebo VIP), jsou po levé straně vyznačeny červenou čarou.

Tipy a doporučení jsou psány modře a doplněny ikonou žárovky.

Upozornění jsou psána oranžově a doplněna ikonou dopravního kužele.

Základní informace o aplikaci

Anglická slovíčka (AJS) jsou online výukový systém pro trénování, rozšiřování a udržování anglické slovní zásoby. Slovní zásoba je základ, na kterém při používání jazyka stavíme a je klíčová pro všechny jazykové dovednosti - čtení, poslech, psaní i mluvení.

Komu je systém určen

Systém je určen pokročilým a velmi pokročilým jako samostatný produkt a začátečníkům jako účinný doplněk klasického studia.

Přístupové úrovně - neregistrovaný, FREE a PRO

Anglická slovíčka lze používat jako neregistrovaný uživatel, jako uživatel bezplatné verze FREE nebo jako uživatel plné verze PRO.

 • Neregistrovaní mohou používat aplikaci jen v omezeném rozsahu.
 • Bezplatná verze (účet FREE) vyžaduje registraci, je zdarma a nabízí trénink základní slovní zásoby.
 • Plná verze (účty PRO a VIP) vzniká upgradem účtu FREE, je placená a představuje plnohodnotné řešení vašeho online studia slovíček a frází.

Podrobnější informace o rozdílech v jednotlivých přístupových úrovních jsou k dispozici zde.

Systémové požadavky

Pro správné fungování aplikace je zapotřebí:

 • Moderní PC, notebook anebo tablet.
 • Připojení k Internetu po celou dobu užívání aplikace.
 • Moderní prohlížeč webových stránek. Mobilní prohlížeče jsou podporované.
 • V prohlížeči je třeba mít povolené obrázky, JavaScript a cookies.
 • Přehrávání audiozáznamů (výslovnost) vyžaduje buďto:
  • prohlížeč podporující technologii Flash, nebo...
  • ... prohlížeč podporující HTML5 a přehrávání zvuku ve formátu .mp3

Doporučujeme používat poslední verzi některého z prohlížečů: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo Apple Safari.

Hlavní části aplikace

Titulní strana

Titulní strana webu Anglická slovíčka slouží jako vstupní brána do systému.

Některé části titulní strany jsou závislé na tom, zda je uživatel přihlášen nebo ne, a také na typu uživatelského účtu. Jiné části, jako novinky a nejnovější články, jsou neměnné.

Osobní tréninkový plán

Osobní tréninkový plán je ústřední prvek celého systému. Plán slouží k dlouhodobé organizaci studia a provádí za vás veškerá nastavení aplikace. Proto používejte plán!

Základní orientace v plánu

Hlavní stránka osobního tréninkového plánu vypadá takto:

Osobní tréninkový plán
Obrázek 1: Osobní tréninkový plán

Plán má několik záložek, ve kterých jsou přehledně zobrazeny všechny systémové slovníky. Každý jednotlivý slovník je rozdělen na menší části, tzv. bloky, a má v systému nastavenou předem definovanou sérii tréninků. Kombinaci bloku a typu tréninku se v plánu říká tréninková jednotka a reprezentuje ji jedno políčko tabulky.

Šedé políčko s pomlčkou znamená, že jste danou jednotku ještě netrénovali. Políčko s ikonou zámku znamená, že daná jednotka není ve verzi FREE dostupná.

Chcete-li začít trénovat, nejprve si v plánu vyberte konkrétní tréninkovou jednotku (jedno políčko tabulky) a klikněte na ni, jak to ukazuje obrázek níže:

Výběr tréninkové jednotky
Obrázek 2: Výběr tréninkové jednotky

Tím se dostanete na stránku zvolené tréninkové jednotky, která vypadá takto:

Stránka tréninkové jednotky
Obrázek 3: Stránka tréninkové jednotky

V horní části stránky je informace o tom, kdy jste se ze slovíček zvolené tréninkové jednotky naposledy nechali vyzkoušet, jaké úspěšnosti jste dosáhli a zdali je výsledek dostatečně aktuální nebo vyžaduje přezkoušení.

Dále jsou zde k dispozici velká tlačítka, která slouží ke spuštění vlastního tréninku. Modrá tlačítka představují cvičné tréninky, tzn. tréninky "nanečisto". Červená tlačítka zahajují zkoušení resp. přezkoušení, jejichž výsledek s ukládá do plánu.

V dolní části stránky je pak vidět historie dokončených tréninků pro zvolenou tréninkovou jednotku.

Cvičné tréninky

Cvičné tréninky (modrá tlačítka) jsou odstupňované podle obtížnosti a logicky navazují jeden na druhý. Začněte jednoduchým tréninkem a postupně se propracovávejte k obtížnějším.

Cvičný trénink a jeho cíl
Obrázek 4: Cvičný trénink a jeho cíl

Každý trénink má stanovený cíl, tj. podmínku ukončení. Jakmile cíle dosáhnete, trénink skončí. Aktuální cíl je vidět v informačním bloku v horní části obrazovky (viz obrázek).

Cvičný trénink není nutné dokončit. Kdykoliv jej můžete opustit a spustit si z plánu nebo ze stránky Nastavení trénink nový.

Po dokončení tréninku se vám zobrazí závěrečná stránka, která shrnuje vaše výsledky a zároveň funguje jako rozcestník:

Konec tréninku
Obrázek 5: Konec tréninku

Jakmile pro daný blok zvládnete všechny tréninky, přejděte na zkoušení.

Cvičné tréninky slouží k učení slovíček. Pokud je pro vás daná tréninková jednotka snadná, vyberte si jen některé z nich nebo je zcela přeskočte a spusťte rovnou zkoušení.

Zkoušení

Zkoušení je trénink, který má pevně dané nastavení a jehož výsledek se ukládá do vašeho tréninkového plánu. Zkoušení vypadá stejně jako jakýkoliv jiný trénink, má však červeně podbarvený informační blok v horní části stránky:

Zkoušení
Obrázek 6: Zkoušení

Zkoušení skončí po splnění stanoveného cíle, tj. zadání 50 odpovědí.

Zkoušení lze kdykoliv zopakovat a špatný výsledek zkoušení proto není žádná tragédie. Jednoduše to zkuste znovu!

Přezkoušení

Výsledky v osobním tréninkovém plánu mají omezenou platnost (3 měsíce). Po uplynutí této doby se daná tréninková jednotka označí červeně a přestane se započítávat do skóre:

Tréninková jednotka, které vypršela platnost
Obrázek 7: Tréninková jednotka, které vypršela platnost

Takovou jednotku je nutné zopakovat. K opakování se používá tréninkový režim nazvaný přezkoušení. Přezkoušení je zkrácené zkoušení, které vám obnoví platnost výsledku z dřívějška.

Přezkoušením si nemůžete zlepšit výsledek, můžete si jej ale zhoršit. Chcete-li si výsledek zlepšit, je zapotřebí plnohodnotné zkoušení.

Jestliže zkoušení nebo přezkoušení nedokončíte, uloží se vám hodnocení 0%!

Stránka trénink

Vlastní nácvik slovíček probíhá na stránce Trénink. Na této stránce tedy budete při reálném používání aplikace trávit většinu času:

Stránka trénink
Obrázek 8: Stránka trénink

Stránka sestává ze čtyř hlavních bloků:

 • Informační blok - ukazuje aktuální nastavení tréninku (nahoře)
 • Hlavní blok - zde vidíme otázku, odpověď a vyhodnocení předchozího úkolu (vpravo)
 • Historie - seznam posledních deseti správných odpovědí (vlevo)
 • Úspěšnost - dává základní informaci o úspěšnosti v rámci tréninku (dole)

Procentuální úspěšnost zobrazená v tréninku se počítá jen z posledních 100 odpovědí. U velmi dlouhých tréninků tedy můžete dosáhnout 100%, i když uděláte chybu.

Podoba hlavního bloku (zejména sekce pro otázku a odpověď) je závislá na aktuálním tréninkovém režimu. Ostatní bloky vypadají v různých režimech stejně.

Kromě tlačítek resp. vstupního pole pro zadání odpovědi jsou na stránce Trénink také tyto další ovládací prvky:

 • odkaz (reset) - v dolní části obrazovky, slouží k vynulování tréninku do výchozího stavu
 • odkazy do průzkumníku - všechna anglická slova na stránce fungují jako odkazy do Průzkumníku slov (viz dále). Otevírají se do nového okna.
 • ikona - přehraje dané slovíčko nebo frázi
 • odkaz (!) - nachází se poblíž horizontální čáry v hlavním bloku a slouží k nahlášení problematického slovíčka
 • ikona - slouží k přidání slovíčka do jednoho nebo více uživatelských slovníků

Stav aktuálního tréninku se pamatuje, dokud nezavřete okno prohlížeče. Je proto možné např. podívat se do nápovědy a pak se vrátit zpět k dříve započatému tréninku.

Průzkumník slov

Průzkumník slov je nástroj pro poznávání významových odstínů jednotlivých slovíček a vztahů mezi slovy.

Kdykoliv se v odpovědi objeví slovíčko, které neznáte, podívejte se na něj v průzkumníku!

V principu je průzkumník příruční slovníček integrovaný do aplikace. Má však obsah i chování přizpůsobený pro účel zkoumání vztahů mezi slovíčky z databáze AJS.

Průzkumník slov - slovo "fence"
Obrázek 9: Průzkumník slov - slovo "fence"

Kliknete-li v tréninku na některý odkaz vedoucí do Průzkumníku, v mnoha prohlížečích pak můžete "vytáhnout" nově vzniklou záložku do zvláštního okna. Další odkazy do průzkumníku se pak budou otevírat do tohoto nového okna.
Trénink s průzkumníkem ve zvláštním okně
Obrázek 10: Trénink s průzkumníkem ve zvláštním okně

Pozn. k obrázku 10: Pravé okno vzniklo kliknutím na odkaz vedoucí do Průzkumníku a následným "vytažením" nové vzniklé záložky. Další odkazy do Průzkumníku se pak již budou otevírat v tomto novém okně.

V průzkumníku je možné mj.:

 • klikat na alternativní překlady a pohybovat se tak mezi jednotlivými slovíčky
 • přehrát výslovnost slova
 • vracet se k posledním zkoumaným slovíčkům
 • uložit slovíčko do uživatelského slovníku

Věnujte pozornost tomu, ze kterého slovníku slova jsou. Jednotlivé slovníky mají v průzkumníku barevně odlišené ikony. Najetím myši na ikonu zobrazíte název slovníku.

Na stránce Profil si můžete nastavit, jaká slovíčka se mají zobrazovat v tréninku a v průzkumníku. Pokud např. nechcete vidět hovorovou angličtinu, jednoduše si v profilu vypněte zobrazování příslušného slovníku.

Měření výsledků a hodnocení studia

Při studiu je důležitá motivace. A základním předpokladem motivace je vidět, že to, co děláte, má smysl. K tomu slouží na Anglických slovíčkách skóre. V současnosti jsou k dispozici dva druhy skóre - tzv. AJS skóre a dále slovní zásoba.

Hodnoty obou těchto skórů je možné vidět jednak na hlavní stránce osobního tréninkového plánu a dále na titulní stránce (v obou případech až po přihlášení).

AJS skóre

AJS skóre je hlavní bodovací systém na Anglických slovíčkách.

AJS skóre, jeho dílčí části a slovní zásoba
Obrázek 11: AJS skóre, jeho dílčí části a slovní zásoba

AJS skóre se počítá z výsledků v osobním tréninkovém plánu a různým dílem do něho přispívají všechny tréninkové jednotky.

Některé tréninkové jednotky dávají více bodů než jiné. Roli hraje:

 • Slovník - některé slovníky jsou důležitější než jiné
 • Délka bloku - počet slov v jednom bloku (liší se slovník od slovníku)
 • Míra provázanosti slovíček

Slovní zásoba

Historicky se na Anglických slovíčkách jako skóre používala hodnota "aktivní slovní zásoby prokázané v rámci osobního tréninkového plánu", zkráceně jednoduše slovní zásoba. Ta funguje na podobném principu jako AJS skóre, ale hodnotí se v ní pouze znalost slovníků obecné angličtiny.

Slovní zásoba byla nahrazena hodnotou AJS skóre, které zahrnuje i znalost frází a frázových sloves, hovorové angličtiny, zvládnutí poslechu, aj.

I přesto však slovní zásoba v systému zůstala jako sekundární skóre, neboť má podklad v reálném světě. Oproti tomu AJS skóre je jednoduše bodové hodnocení.

Statistiky

Další motivační funkcí systému jsou statistiky. Na stránkách statistik můžete sledovat vývoj vašeho skóre v čase a jak dobře si udržujete studijní morálku. Zároveň se můžete podívat i jak jsou na tom ostatní (prostřednictvím žebříčků).

Statistiky
Obrázek 12: Statistiky

Vedle toho zde naleznete přehledné zobrazení slovíček, která vám dělají největší problémy s možností prokliku do průzkumníku slov, a také celou historii vašich tréninků.

Nejčastější chyby
Obrázek 13: Nejčastější chyby

Do intenzity tréninku se započítávají pouze tréninky, které měly stanovený cíl a které jste dokončili. Nedokončené tréninky se nezapočítávají.

Statistiky jsou veřejné. Neobsahují žádné zneužitelné informace a navíc jsou zcela anonymní, neboť používáte přezdívku. Zároveň pomáhají ostatním. Pro mnoho lidí je obtížné dlouhodobě si udržet disciplínu a možnost srovnání s ostatními nebo možnost s nimi (i jednostranně) soutěžit je skvělou motivací ve studiu pokračovat.

Žebříčky

Žebříčky jsou třetí a poslední z tria motivačních funkcí. Doplňují skóre a statistiky a přidávají element soutěžení - kterého se můžete, ale také vůbec nemusíte účastnit.

Žebříčky
Obrázek 14: Žebříčky

Kliknutím na jméno uživatele lze zobrazit jeho statistiky.

Žebříčky zohledňují časovou platnost výsledků. Kromě aktuálních žebříčků je k dispozici také "Síň slávy", kde jsou vidět nejlepší dosažené výsledky všech uživatelů.

Uživatelské slovníky

Uživatelé si v systému Anglická slovíčka mohou vytvářet vlastní slovníky. Tyto slovníky se v mnoha ohledech chovají jako slovníky systémové. Lze je samozřejmě trénovat, ale také např. používat v některých hrách.

Kvalitní výslovnost není u uživatelských slovníků k dispozici, je však dostupná výslovnost orientační. Ta postačuje ke zjištění, jak slovíčko správně vyslovit, pro svoji nižší kvalitu však není vhodná k tréninku poslechu.

Příklady použití uživatelských slovníků

Uživatelské slovníky lze používat k různým účelům a je jen na uživateli, jaké slovníky si vytvoří.

Vhodné je vytvářet např.:

 • Slovníky častých chyb nebo problematických slovíček.
 • Slovníky podle témat (např. cestování, zdraví, film, aj.)
 • Slovníky "firemní slovní zásoby" - analyzátorem z existujících firemních dokumentů
 • Slovníky z přípravných materiálů na mezinárodní certifikáty (FCE, CAE, TOEFL, aj.)
 • Slovníky generované z jiných zdrojů (např. CNN, BBC, atp.)

Pro každého jsou účelné jiné uživatelské slovníky. Zvažte, jaké konkrétní potřeby máte, a podle toho se rozmyslete, jaké uživatelské slovníky by vám mohly pomoci.

Správa uživatelských slovníků

Ke správě uživatelských slovníků slouží stránka Moje slovníky.

Uživatelské slovníky - seznam slovníků
Obrázek 15: Uživatelské slovníky - seznam slovníků

Zde je možné přehledně vidět všechny slovníky uživatele, jejich názvy, popisy a počty slovíček v nich.

Dále je k dispozici několik tlačítek (viz obrázek):

 • Obsah - slouží k editaci obsahu slovníku
 • Volby - umožňuje přejmenovat slovník nebo změnit jeho popis
 • Smazat - smaže slovník i všechna slovíčka v něm
 • Vytvořit nový slovník - založí nový, prázdný slovník

Vytvoření nového slovníku

Nový slovník se vytváří na stránce Moje slovníky pomocí tlačítka Vytvořit nový slovník.

Vytvoření nového uživatelského slovníku
Obrázek 16: Vytvoření nového uživatelského slovníku

Vytvořit slovník je snadné. Stačí si zvolit název a (volitelně) popis a kliknout na tlačítko Uložit. Slovník se ihned objeví v seznamu slovníků na stránce Moje slovníky.

Naplnění slovníku

Uživatelské slovníky lze plnit třemi způsoby - ručně, z tréninku nebo pomocí Analyzátoru (viz dále). Lze také použít libovolnou kombinaci těchto metod.

Ruční plnění

Ruční editace slovníku je nejméně pohodlná, nabízí však nejvíce možností a plnou kontrolu nad jeho obsahem. Více informací viz kapitola Editace slovníku.

Automatické naplnění pomocí Analyzátoru a následné ruční úpravy a doladění je často nejlepší způsob, jak rychle vytvořit obsahově kvalitní slovník.
Plnění z tréninku

Plnění z tréninku je metoda vhodná zejména k vytváření slovníků problematických slovíček a slovníků tématických.

Kdykoliv trénujete systémové slovníky, máte možnost ukládat si slovíčka, se kterými se setkáte do vlastních slovníků. Slouží k tomu ikona , kterou naleznete v seznamu posledních odpovědí, přímo na stránce Trénink.

Vložení slovíčka přímo z tréninku
Obrázek 17: Vložení slovíčka přímo z tréninku

Kliknutím na ikonu se dostanete na stránku pro přidání/odebrání zvoleného slovíčka do/z vašich slovníků:

Přidání slovíčka do uživatelského slovníku (z tréninku)
Obrázek 18: Přidání slovíčka do uživatelského slovníku (z tréninku)

Pomocí této stránky lze slovíčko přidat do jednoho nebo více uživatelských slovníků. Slovo je možné přidat v jednom, ale i ve více významech.

Slovíčka není potřeba přidávat do uživatelských slovníků ve všech významech, protože při jejich tréninku mohou být významy brány i ze systémových slovníků!

Zároveň je k dispozici možnost slovíčko (resp. jeho jednotlivé významy) z uživatelských slovníků odebírat a také tlačítko pro rychlé vyřazení slovíčka ze všech uživatelských slovníků.

Jakmile jste hotovi s prováděním změn ve vašich slovnících, vraťte se zpět pomocí tlačítka Pokračovat v tréninku.

Plnění pomocí Analyzátoru

Analyzátor je nástroj, který umí "vysekat" slovíčka z textu, rozpoznat je, převést do základního tvaru a porovnat je se záznamy v databázi Anglických slovíček. Více se dozvíte v kapitole Analyzátor.

Výsledný seznam slovíček je pak mimo jiné možné použít k naplnění uživatelského slovníku.

Analyzátor umožňuje snadno a rychle vytvářet i velmi rozsáhlé uživatelské slovníky.

Uložení slovíček do uživatelského slovníku se provádí v posledním kroku zpracování textu Analyzátorem pomocí tlačítka Vytvořit uživatelský slovník pro AJS (viz obrázek):

Plnění slovníku pomocí analyzátoru
Obrázek 19: Plnění slovníku pomocí analyzátoru

Následně je možné zvolit, zdali se pro slovíčka má vytvořit nový slovník nebo zdali se mají připojit k některému již existujícímu slovníku:

Uložit do nového slovníku nebo přidat k existujícímu?
Obrázek 20: Uložit do nového slovníku nebo přidat k existujícímu?

Vytváříte-li slovník poprvé, doporučujeme zvolit v Analyzátoru pouze filtr "Nalezeno".

Pozor! Analyzátor do uživatelského slovníku ukládá pouze první zobrazený význam! Více jich není potřeba!

Editace slovníku

Uživatelský slovník je možné libovolně editovat. Na stránce Moje slovníky je u každého jednotlivého slovníku k dispozici tlačítko Obsah. Tím se otevře editační stránka:

Editace slovníku (Angličtina -> Čeština)
Obrázek 21: Editace slovníku (Angličtina -> Čeština)

Můžeme si všimnout těchto ovládacích prvků:

 • Režim zobrazení - umožňuje měnit "směr" zobrazení AJ <---> ČJ
 • Hledat - umožňuje u rozsáhlého slovníku vyhledat konkrétní slovíčko či slovíčka
 • Seznam slov - s možností označování řádků
 • Tlačítka - slouží k přidávání slovíček, jejich editaci a mazání
Režim zobrazení

Stránka pro editaci nabízí možnost dívat se na slovní zásobu ze dvou úhlů pohledu - z pohledu českých slov nebo z pohledu anglických slov. Přepínání pohledu se provádí ovládacím prvkem Režim zobrazení.

Oba pohledy jsou rovnocenné, ale každý je vhodný v jiné situaci.

Následující obrázek ukazuje tentýž obsah jako obrázek předchozí, ale v opačném směru:

Editace slovníku (Čeština -> Angličtina)
Obrázek 22: Editace slovníku (Čeština -> Angličtina)

Všimněte si, že tentýž obsah může mít v každém pohledu jiný počet řádků jako v našem případě, kdy je 8 anglických slov významově provázáno s pouze 5 českými protějšky.

Přidávání slovíček

Slovíčka lze přidávat pomocí tlačítka Vložit nové záznamy.

Existují i jiné, rychlejší a pohodlnější způsoby přidávání slovíček než ruční editace. Více podrobností najdete v kapitole Naplnění slovníku.

Po kliknutí na zmíněné tlačítko se otevře stránka pro přidávání slovíček:

Ruční přidávání slovíček do uživatelského slovníku
Obrázek 23: Ruční přidávání slovíček do uživatelského slovníku

Do levého sloupce se musí napsat vždy jen jeden výraz (může být i víceslovný). V pravém sloupci může být více slov oddělených středníky.

Editace slovíček

Chcete-li slovíčka editovat, označte je v seznamu, následně dole vyberte Označené: Editovat a klikněte na Provést!.

Editace vybraných slovíček
Obrázek 24: Editace vybraných slovíček

Vlastní editace pak vypadá velmi podobně jako přidávání nových slovíček:

Okno pro úpravu vybraných slovíček
Obrázek 25: Okno pro úpravu vybraných slovíček

Chcete-li editovat nebo mazat slova, vždy si nejprve zvolte vhodný režim zobrazení!
Mazání slovíček

Chcete-li slovíčka smazat, označte je v seznamu, následně dole vyberte Označené: Odstranit a klikněte na Provést!.

Mazání slovíček z uživatelského slovníku
Obrázek 26: Mazání slovíček z uživatelského slovníku
Přesun slovíček mezi slovníky

Chcete-li slovíčka přesunout do jiného slovníku, označte je v seznamu, následně dole vyberte Označené: Přesunout, vyberte cílový slovník a klikněte na Provést!.

Přesun slovíček mezi slovníky
Obrázek 27: Přesun slovíček mezi slovníky
Vyhledávání slov

Zejména u rozsáhlejších uživatelských slovníků je často potřeba vyhledat konkrétní slovo. K tomu slouží pole Hledat.

Vyhledávání slovíček pomocí filtru
Obrázek 27: Vyhledávání slovíček pomocí filtru

Použití je snadné. Do pole Hledat vložte hledaný text a klikněte na tlačítko Použít. Hledání zrušíte kliknutím na tlačítko Zrušit.

Hledání vyhledává v obou sloupcích bez ohledu na režim zobrazení.
Smazání uživatelského slovníku

Chcete-li některý uživatelský slovník smazat, klikněte na stránce Moje slovníky na tlačítko Smazat a potvrďte akci ve vyskakovacím okně.

Pozor! Dojde ke smazání slovníku i všech obsažených slov. Operace je nevratná!
Trénink uživatelského slovníku

Uživatelské slovníky lze trénovat stejně tak jako slovníky systémové. Protože uživatelské slovníky nejsou součástí osobního tréninkového plánu, je třeba zvolit si uživatelský slovník ručně na stránce Nastavení.

Více informací o tom, jak trénink nastavit, najdete v kapitole Pokročilé nastavení tréninku.

Analyzátor

Analyzátor je nástroj na vyhledávání slovní zásoby v textu. Lze jím zpracovat libovolný vstupní text, který mu zadáte.

Analyzátor, ukázka zpracování článku ze serveru CNN
Obrázek 29: Analyzátor, ukázka zpracování článku ze serveru CNN

Jak se používá analyzátor

Použití Analyzátoru je velmi jednoduché:

 1. Kdekoliv na svém PC označíte (např. tažením myši) libovolný anglický text.
 2. Klávesovou zkratkou Ctrl+C zkopírujete vybraný text do schránky.
 3. Kliknete na vstupní okno Analyzátoru na stejnojmenné stránce.
 4. Klávesovou zkratkou Ctrl+V vložíte text.
 5. Kliknete na tlačítko Analyzovat.

Výsledkem je výstup obdobný jako na předchozím obrázku.

V tomto okamžiku můžeme práci s Analyzátorem ukončit, můžeme však pokračovat a z výsledků zpracování si sestavit slovníček.

Nejprve je potřeba zvolit si skupiny slov, které nás zajímají:

Výběr požadovaných skupin slovíček
Obrázek 30: Výběr požadovaných skupin slovíček

Pokud zaškrtněte ve skupinách jen "Nalezeno", je potřeba minimum následných oprav.

Jste-li pokročilý a chcete-li si pro daný text vytvořit slovníček k vytisknutí, doporučujeme zvolit ve skupinách pouze "Nalezeno" a ve slovnících nechat zaškrtnuté vše kromě "Základní slovní zásoba".

Tímto způsobem zajistíte, že váš slovníček k vytištění nebude obsahovat příliš jednoduchá slova, která nejspíše dobře znáte.

Jakmile jste spokojeni s výběrem skupin slov a slovníků, klikněte na tlačítko Vytvořit slovníček.

Následuje fáze ručních oprav. V této fázi máte možnost pomocí jednoduchého formuláře opravit tvary slov nebo některá slovíčka i zcela vymazat.

Analyzátor - ruční úpravy výsledků
Obrázek 31: Ruční opravy vygenerovaného slovníčku

Nakonec už stačí zvolit si, zdali chceme slovníček k vytištění nebo zdali z tabulky chceme plnit uživatelský slovník systému Anglická slovíčka.

Plníte-li uživatelský slovník pro AJS, pamatujte, že analyzátor ukládá pouze první český překlad. Více jich vzhledem k vlastnostem systému není třeba!

Profil

Stránka Profil zobrazuje přehledným způsobem základní informace o vašem uživatelském účtu a slouží ke změně některých jeho nastavení. Mimo jiné zde můžete:

 • Změnit vaše heslo.
 • Změnit grafický styl stránky (pozadí).
 • Zapnout nebo vypnout zasílání novinek emailem.
 • Změnit nastavení zobrazování slovníků v tréninku a v průzkumníku.
 • Změnit některá nastavení kompatibility.

Doplňkové funkce

Následující části stránek pomáhají naplňovat poslání Anglických slovíček, ale s výukovou aplikací souvisejí nepřímo nebo mají jen doplňující význam.

Četba

Na stránce Četba máte možnost číst si nezjednodušené anglické knihy. Jedná se až na výjimky o díla britských a amerických autorů v originálním znění.

Četba - výběr knih
Obrázek 32: Četba - výběr knih

Hlavní stránka četby slouží k výběru knihy. Knihu vyberete kliknutím na ni.

Jelikož se jedná o nezjednodušenou literaturu, čtení doporučujeme uživatelům nejméně od úrovně B2.

Po "otevření" kniha vypadá takto:

Četba - výběr knih
Obrázek 33: Četba - strana knihy

Kliknutím na jakékoliv slovíčko se v pravé části zobrazí jeho překlady. Jelikož se v knihách často vyskytují vzácná slovíčka, jsou k dispozici i odkazy do podrobnějších externích slovníků (otevírají se do nového okna).

Vyhledané slovo se označí, takže je později možné snadno najít, kde jste přestali číst.

Četba dále nabízí funkci záložky (jedna záložka pro každou knihu).

Testy

Stránka Testy umožňuje vyzkoušet si svoje znalosti v různých oblastech slovní zásoby. Testy jsou rozdělené podle pokročilosti a dalších kritérií.

Výběr testu
Obrázek 34: Výběr testu

Všechny testy jsou náhodně generované - pokaždé tedy dostanete jiný test!

Po dokončení testu je k dispozici krátké vyhodnocení včetně doporučení, který obsah na Anglických slovíčkách by bylo vhodné trénovat.

Vyhodnocení testu
Obrázek 35: Vyhodnocení testu

Chcete-li vědět, kde jste v testu udělali chyby, můžete si je zobrazit pomocí tlačítka ve vyhodnocení testu.

Hry

Anglická slovíčka nabízejí několik her se slovíčky.

Výběr hry
Obrázek 36: Výběr hry

Hry slouží jako rozptýlení resp. alternativní způsob tréninku.

Rozehraná hra pexeso
Obrázek 37: Rozehraná hra pexeso

Všechny hry jsou náhodně generované - má je proto smysl hrát i opakovaně!

Některé hry lze hrát nejen online, ale umožňují také vygenerovat verzi k vytištění.

Všechny hry kromě "Pexeso - synonyma" podporují uživatelské slovníky.

Nepravidelná slovesa

Nepravidelná slovesa mají v systému vlastní, stejnojmennou stránku, která slouží jednak jako tabulka nepravidelných sloves a také jako jednoduchý nástroj pro jejich trénování.

Nástroj pro trénink nepravidelných sloves
Obrázek 38: Nástroj pro trénink nepravidelných sloves

Pokročilé nastavení tréninku

Za běžných okolností není třeba nic nastavovat, protože veškerá nastavení provádí osobní tréninkový plán. Jestliže nemáte zájem nastavovat aplikaci nad rámec možností plánu, přeskočte celou tuto kapitolu.

Aplikace umožňuje trénovat slovíčka nejen prostřednictvím osobního tréninkového plánu, ale také zcela mimo něj. V takovém případě si uživatel musí ručně nastavit trénink na stránce Nastavení. Stránka pokročilého nastavení vypadá takto:

Pokročilé nastavení tréninku (mimo osobní plán)
Obrázek 39: Pokročilé nastavení tréninku (mimo osobní plán)

Takto je na jednu stranu možné nastavit si i takový trénink, který v plánu k dispozici není, na druhou stranu však tímto způsobem přicházíme o možnost ukládat výsledky, o pohodlí, které plán nabízí, a i o řadu dalších funkcí, které jsou na plánu závislé.

Volbou nevhodné kombinace hodnot je možné vytvořit nepřiměřeně obtížný nebo z výukového hlediska nepříliš přínosný trénink.

Přehled parametrů

Nastavení se pamatuje, dokud nezavřete prohlížeč, poté se automaticky vyresetuje.

Základní parametry

Slovník a blok

Slovníky jsou soubory slov. Volbou slovníku určujete, jakou slovní zásobu trénujete. Je možné zvolit více slovníků zároveň.

Bloky dělí slovník na menší části. Blok nelze nastavit, pokud je vybrán více než jeden slovník.

Více informací o jednotlivých slovnících naleznete zde.
Typ tréninku

Určuje druh cvičení. Různé typy cvičení jsou vhodné k různým účelům. Např. zápis slov je sice méně pohodlný než výběr z možností, ale trénuje aktivní znalost, zatímco výběr z možností spíše jen znalost pasivní.

Směr tréninku

Umožňuje zvolit směr, tedy zda se učíte slovíčka překládat z češtiny do angličtiny či naopak z angličtiny do češtiny. Je také možné zvolit náhodné střídání směru.

Cíl

Určuje podmínku ukončení tréninku. Možné hodnoty jsou:

 • Bez cíle - trénink jednoduše běží do nekonečna a sami si určíte, kdy skončit.
 • Úspěšnost X% - trénink trvá tak dlouho, dokud nedosáhnete zvolené úspěšnosti a nezadáte minimálně 30 slov.
 • X odpovědí - trénink skončí po X odpovědích.
 • Eliminace - systém vyřazuje slovíčka, na která odpovíte správně. Jakmile na každé slovo odpovíte správně alespoň jednou, trénink skončí.

Pokud používáte Eliminaci, nezapomeňte si zvolit konkrétní blok, jinak bude trénink příliš dlouhý!
Vybírání slov

Tento parametr určuje, jakým způsobem systém ze slovníku vybírá nová slova. K dispozici jsou tyto možnosti:

 • Náhodně - základní metoda, slova se ze slovníku vybírají náhodně.
 • Systematicky - na začátku se slovník náhodně zamíchá a vytvoří se seznam slov. Ten je poté systematicky procházen. Máte tak záruku, že poměrně záhy projdete všechna slovíčka.
 • Nenaučená častěji - tato metoda je stejná jako systematický výběr, navíc ale přednostně zařazuje k zopakování slova, která zodpovíte chybně (nebo se necháte podat). Přitom čím více chyb uděláte, tím méně nových slov budete dostávat a o to více budete opakovat slova již dříve probíraná.
 • Náhodně s vyřazováním - speciální režim výběru pro trénink s cílem Eliminace (viz výše).

Rozšířené parametry

Významů v zadání

Tento parametr určuje, kolik významů daného slova Vám systém zobrazuje v zadání.

Zvolíte-li trénink zápisem slov a více významů v zadání, nelze používat toleranci synonym a budete trénovat v obtížném, striktním režimu (viz dále).
Uznávat synonyma (pouze trénink zápisem slov)

Většina slov má v opačném jazyce více správných překladů. Systém má vždy "na mysli" jednu konkrétní odpověď a tato volba určuje, jestli má uznávat i odpovědi jiné.

Můžete vybrat jednu z těchto možností:

 • Ze všech slovníků - uznávají se překlady ze všech slovníků, včetně uživatelských.
 • Z aktivních a systémových - totéž jako předchozí, ale ignorují se uživatelské slovníky.
 • Jen z aktivních - uznávají se překlady ze slovníků, které právě trénujete.
 • Striktní režim - systém požaduje konkrétní výraz. V praxi to znamená, že budete potřebova více pokusů, než naleznete správnou odpověď.
Nápověda (pouze trénink zápisem slov)

Usnadňuje trénink. Vhodné tehdy, když ještě slovíčka příliš neznáte. Můžete si nechat napovědět první písmeno a délku slova jedné (vždy jen jedné ze správných odpovědí).

Možností k výběru (pouze trénink výběrem z možností)

Určuje, z kolika možností budete vybírat. Pro snazší trénink zvolte méně možností, pro obtížnější více.

Tréninkové režimy

Jednotlivé režimy se liší obtížností, časovou náročností a určením. Výběr režimů není nahodilý, každý z nich má v systému své opodstatnění a dohromady tvoří komplexní funkční celek.

Výběr z možností

Výběr z možností je snadný tréninkový režim vhodný pro slova i fráze.

Výběr z možností (tréninkový režim)
Obrázek 40: Výběr z možností (tréninkový režim)
 • Dostanete několik nabídnutých odpovědí, z nichž je vždy právě jedna správně.
 • Trénink je rychlý a pohodlný, stačí klikat myší.
 • Trénujete ryze pasivní znalost.
 • Je vhodný pro trénování na mobilních zařízeních, kde se hůře píše.

Sestavování

Sestavování je snadný tréninkový režim určený pro fráze.

Sestavování (tréninkový režim)
Obrázek 41: Sestavování (tréninkový režim)
 • Dostanete "stavební kameny", z nichž máte za úkol sestavit správnou odpověď.
 • Tréninkový režim je vhodný zejména pro fráze, ale lze jej použít i pro slova. Není vhodný pro frázová slovesa.
 • Trénujete převážně pasivní znalost.

Doplňování

Doplňování je obtížnější režim určený pro fráze a frázová slovesa.

Doplňování (tréninkový režim)
Obrázek 42: Doplňování (tréninkový režim)
 • Dostanete odpověď, ze které je část vyjmuta. Pokaždé se vyjme jiná část odpovědi.
 • Vyjmutá část může být několik písmen, jedno slovo, nebo i více slov oddělených mezerami.
 • Zadávací pole očekává, že do něj zadáte přesně tolik písmen, kolik se do něj vejde.
 • Režim je vhodný pro fráze a frázová slovesa, ale lze jej použít i pro slova.
 • Trénujete pomocí něho aktivní znalost.

Zápis slov

Zápis je obtížnější režim určený pro jednotlivá slovíčka.

Zápis slov (tréninkový režim)
Obrázek 43: Zápis slov (tréninkový režim)
 • Odpověď musíte celou napsat.
 • Systém akceptuje různé významy slov a různá synonyma.
 • Režim je určený pro slovíčka a frázová slovesa. Pro fráze není vhodný.
 • Trénujete pomocí něho aktivní znalost.

Poslech

Poslech (tréninkový režim)
Obrázek 44: Poslech (tréninkový režim)
 • Trénink se podobá režimu Výběr z možností, anglická slova či fráze jsou však nahrazena audio nahrávkou.
 • Trénujete-li ve směru angličtina -> čeština, budete mít audio v otázce; trénujete-li ve směru čeština -> angličtina, budete mít audio v odpovědích.
 • Audio není zpomaleno a proto je pro začátečníky obtížnější.
 • Režim je vhodný pro všechny druhy obsahu.
 • Trénujete pasivní znalost a schopnost poznávat slova poslechem.

Poznámky

Výslovnost

Anglická slovíčka umožňují u každého anglického slova zároveň i přehrát, jak jej správně vyslovit. Slovíčka si můžete přehrát kliknutím na ikonu reproduktoru (). Pro opakované přehrátí jednoduše klikněte na ikonu znovu.

Výslovnost na našich stránkách realizujeme pomocí strojového převodu textu na řeč (text-to-speech) neboli řečové syntézy. Výsledky jsou většinou nerozeznatelné od skutečné lidské řeči.

V některých případech však syntéza nedává zcela uspokojivý výsledek. Takové nahrávky jsou v databázi označené a daná slovíčka jsou vyřazena z tréninku poslechu. Jedná se v závislosti na slovníku o asi 5-10% slov.

Zvuková data pochází od amerického rodilého mluvčího.

Výslovnost vyžaduje buďto podporu HTML5 nebo podporu Flash ve vašem prohlížeči. Systém sám detekuje a volí vhodnou technologii přehrávání audio. Na stránce Profil lze tuto autodetekci vypnout a technologii zvolit na pevno.

Uživatelské slovníky používají tzv. orientační výslovnost založenou na technologii starší generace. Není proto vhodné trénovat je v režimu Poslech.

Rozsah slovníků vs. jejich praktická použitelnost k výuce

Anglická slovíčka nejsou slovník. Smyslem systému není a nemá být to, aby obsahoval všechny významy všech slov. V ten okamžik by se totiž slovní zásoba rozrostla do obrovských rozměrů - anglických slov existuje přes 300 tisíc! Pro každé slovo proto zadáváme jen několik nejčastějších významů.

Hlavní stránka nápovědy