Nastavení tréninku[?]

Chcete-li studovat systematicky, zaregistrujte se (zdarma) a používejte osobní tréninkový plán!
Pokud si systém chcete jen vyzkoušet, použijte rychlé nastavení pomocí průvodce.

Základní nastavení

  Systémové slovníky
Základní slovní zásoba
Rozšířená slovní zásoba
Slovní zásoba pro fajnšmekry
Slovní obraty
Základní fráze
Pokročilé fráze
Přísloví a pořekadla
Základní frázová slovesa
Pokročilá frázová slovesa
Frázová slovesa pro labužníky
Hovorová angličtina a slang
Oborová angličtina - Business English
Vlastní jména
Moje slovníky
Funkce vlastních slovníků vyžaduje přístup do plné verze aplikace.

Blok je dílčí část slovníku. Blok nelze zvolit, pokud je vybráno více slovníků.

Odpovědi budete zapisovat na klávesnici.
Budete myší vybírat z nabídnutých odpovědí.
Budete doplňovat chybějící slovo nebo písmena. Určeno pro fráze.
Budete sestavovat odpověď z náhodně zamíchaných částí. Určeno pro fráze.
Poslechové cvičení s anglickými slovíčky nahrazenými nahrávkami.

Česká slova budete překládat do angličtiny.
Anglická slova budete překládat do češtiny.
Směr tréninku se bude v průběhu zkoušení náhodně měnit.
Tato hodnota omezuje dostupné volby parametru Vybírání slov.

Trénink bude pokračovat do nekonečna a sami si určíte, kdy už jste s výsledkem spokojeni.
Trénink skončí, až dosáhnete úspěšnosti 80% (po minimálně 30 odpovědích).
Trénink skončí, až dosáhnete úspěšnosti 90% (po minimálně 30 odpovědích).
Trénink skončí, až dosáhnete úspěšnosti 95% (po minimálně 30 odpovědích).
Trénink skončí, až zadáte 20 slov.
Trénink skončí, až zadáte 30 slov.
Trénink skončí, až zadáte 50 slov.
Trénink skončí, až zadáte 100 slov.
Trénink skončí, až každé slovo zadáte správně alespoň jednou.
Tato hodnota omezuje dostupné volby parametru Vybírání slov.
Důrazně doporučujeme zvolit jeden slovník a v něm konkrétní blok, jinak bude trénink příliš dlouhý!

Slova budou vybírána náhodně.
Slova budou probírána systematicky, aby byla všechna vyzkoušena v nejkratším možném čase.
Budete častěji dostávat slova, která neumíte.
Náhodný výběr s vyřazováním slov, na která odpovíte správně.

Rozšířená nastavení

V zadání se zobrazí jeden význam.
V zadání se zobrazí nejvýše dva významy.
V zadání se zobrazí nejvýše tři významy.
V zadání se zobrazí všechny významy.
Tato hodnota omezuje dostupné volby parametru Uznávat synonyma.

Bude požadováno konkrétní slovo.
Pozor - obtížné! Ke zjištění správné odpovědi může být potřeba více pokusů.
Budou uznávány pouze významy ze slovníků, ze kterých se právě zkouší.
Budou uznávány významy z právě zkoušených a ze systémových slovníků.
Budou uznávány významy ze všech slovníků včetně uživatelských.

Nedostanete žádnou nápovědu.
Systém Vám napoví první písmeno.
Systém Vám napoví první písmeno a délku slova.

Určuje, z kolika slov budete vybírat odpověď. Správně je vždy právě jedna odpověď.