Přehled slovníků

V tomto přehledu se dozvíte, jaké slovníky jsou v současnosti v systému k dispozici.

 • Slovníky označené FREE jsou volně dostupné všem uživatelům.

 • Slovníky označené PRO jsou dostupné uživatelům s placeným účtem.
  Uživatelé s bezplatnými účty mají na ukázku zpřístupněn jejich první blok (přes osobní plán).
Uživatelé s placenými účty mají navíc možnost vytvořit si vlastní slovníky libovolného zaměření.

Slovníky obecné angličtiny

Dostupnost:
Dop. úroveň:
Slovních párů:
Délka bloku:
Dop. režimy:
FREE
A1, A2 (?)
2555
200
výběr, sestavování, doplňování, zápis, poslech

Základní slovní zásoba

Slovník obecné angličtiny obsahující základní anglická slovíčka, tedy nejčastěji používaná slova anglického jazyka.

Pokud se naučíte slovní zásobu tohoto slovníku, zvládnete:

 • dobře rozumět zjednodušeným textům, např. Simple English Wikipedia
 • porozumět hlavním myšlenkám některých nezjednodušených zdrojů
 • jednoduchou konverzaci (vyžaduje také fráze)
Dostupnost:
Dop. úroveň:
Slovních párů:
Délka bloku:
Dop. režimy:
PRO
B1, B2, C1 (?)
8000
200
výběr, sestavování, doplňování, zápis, poslech

Rozšířená slovní zásoba

Pokročilý slovník obecné angličtiny, který rozšiřuje základní slovní zásobu.

Zvládnutí tohoto slovníku znamená, že znáte téměř všechna slova používaná ve formální psané a mluvené komunikaci a můžete proto jazyk ve většině situací používat bez potřeby slovníku.

Tato slovní zásoba je v kombinaci se základní slovní zásobou dostatečná pro:

 • porozumění internetovým stránkám včetně nezjednodušené anglické Wikipedie
 • pohodlné přečtení novin
 • poslech zpravodajství (rádio, TV)
 • běžnou konverzaci na libovolné téma (vyžaduje také fráze)
Dostupnost:
Dop. úroveň:
Slovních párů:
Délka bloku:
Dop. režimy:
PRO
C2 (?)
3819
200
výběr, sestavování, doplňování, zápis

Slovní zásoba pro fajnšmekry

Tento slovník obsahuje méně obvyklá slova, zejména z těchto skupin:

 • méně častá slova
 • vzácnější synonyma běžných slov
 • knižní slova - slova používaná převážně v beletrii
 • vybrané archaismy
 • vybrané odborné termíny, které se ale běžně vyskytují i v obecných textech

Tento slovník je určen těm, kdo angličtinu milují a chtějí si rozšiřovat slovní zásobu nad rámec běžné potřeby.

Dostupnost:
Dop. úroveň:
Sloves:
Délka bloku:
Dop. režimy:
FREE
A2, B1, B2 (?)
183
-
speciální nástroj, test

Nepravidelná slovesa

Slovník, který obsahuje nepravidelná slovesa ve všech třech tvarech.

Slovník neobsahuje složeniny (např. obsahuje write, ale ne rewrite či overwrite) a slovíčka jsou v něm rozdělena podle toho, zda se musí používat nepravidelně, nebo zda se pro ně připouští i pravidelný tvar.

Tento slovník se trénuje zvláštním nástrojem mimo hlavní trénink.

Frazeologické slovníky

Dostupnost:
Dop. úroveň:
Frází:
Délka bloku:
Dop. režimy:
PRO
A1, A2 (?)
559
50
výběr, sestavování, doplňování, poslech, zápis (s nápovědou)

Základní fráze

Slovník nejdůležitějších konverzačních obratů - celé věty.

Zvládnutí tohoto slovníku vám umožní zejména:

 • jednoduchou konverzaci (vyžaduje také základní sl. zásobu)
 • částečné porozumění mluvenému slovu

Pozn.: Tyto fráze je nutné naučit se aktivně.

Dostupnost:
Dop. úroveň:
Frází:
Délka bloku:
Dop. režimy:
PRO
A2, B1, B2 (?)
838
50
výběr, sestavování, doplňování, poslech, zápis (s nápovědou)

Pokročilé fráze

Slovník dalších velmi důležitých konverzačních obratů, obsahuje také některé fráze hovorové.

Zvládnutí tohoto slovníku vám v kombinaci se základními frázemi umožní:

 • konverzaci na dobré úrovni (vyžaduje také dostatečnou sl. zásobu)
 • dobré porozumění mluvenému slovu (při zvládnutí poslechu slovíček a frází)

Pozn.: Tyto fráze je vhodné naučit se aktivně.

Dostupnost:
Dop. úroveň:
Frází:
Délka bloku:
Dop. režimy:
PRO
A2, B1, B2 (?)
396
80
výběr, sestavování, doplňování, poslech, zápis

Slovní obraty

Slovník důležitých víceslovných obratů. Nejedná se o celé věty, jen o jejich části, např.: "on the other hand", atp.

Zvládnutí tohoto slovníku vám umožní zejména:

 • rozumět důležitým slovním obratům
 • umět slovní obraty vhodně přeložit

Pozn.: Slovní obraty je vhodné učit se aktivně.

Dostupnost:
Dop. úroveň:
Frází:
Délka bloku:
Dop. režimy:
PRO
C1, C2 (?)
156 (bude rozšířeno)
50
výběr, sestavování, doplňování, zápis (s nápovědou)

Přísloví a pořekadla

Tento slovník obsahuje nejběžnější přísloví a pořekadla.

Zvládnutí tohoto slovníku vám pomůže:

 • lépe rozumět přirozené řeči, kde se tyto věty a fráze častěji vyskytují
 • vyjadřovat česká přísloví tak, aby jim váš partner v konverzaci rozuměl
 • vyhnout se nedorozuměním kvůli špatnému pochopení anglických přísloví
 • lépe rozumět přímé řeči v knihách

Pozn.: Tyto fráze postačí znát pasivně.

Dostupnost:
Dop. úroveň:
Slovních párů:
Délka bloku:
Dop. režimy:
PRO
B1, B2 (?)
915
80
výběr, doplňování, poslech, zápis

Základní frázová slovesa

Slovník nejdůležitějších frázových sloves.

Zvládnutí tohoto slovníku vám pomůže:

 • rozumět angličtině přesněji
 • lépe rozumět mluvenému slovu, kde jsou frázová slovesa velmi častá.
 • zlepšit váš mluvený projev díky přirozenějšímu vyjadřování
Dostupnost:
Dop. úroveň:
Slovních párů:
Délka bloku:
Dop. režimy:
PRO
B2, C1 (?)
2413
80
výběr, doplňování, poslech, zápis

Pokročilá frázová slovesa

Slovník dalších důležitých frázových sloves.

Zvládnutí tohoto slovníku vám pomůže:

 • lépe rozumět knihám, blogům a dalším přirozeným zdrojům
 • ještě lépe rozumět přirozené řeči
Dostupnost:
Dop. úroveň:
Slovních párů:
Délka bloku:
Dop. režimy:
PRO
C1, C2 (?)
1918
80
výběr, doplňování, poslech

Frázová slovesa pro labužníky

Slovník méně častých frázových sloves.

Zvládnutí tohoto slovníku vám pomůže zejména:

 • lépe rozumět beletrii, kde je časté košaté a neobvyklé vyjadřování
 • lépe rozumět méně běžným dialektům angličtiny

Pozn.: Tato frázová slovesa doporučujeme učit se jen pasivně.

Slovníky hovorové angličtiny a slangu

Dostupnost:
Dop. úroveň:
Slovních párů:
Délka bloku:
Dop. režimy:
PRO
C1, C2 (?)
2055 (bude rozšířeno)
100
výběr, doplňování, poslech

Hovorová angličtina a slang

Slovník obecně rozšířených, amerických, britských a australských hovorových a slangových výrazů.

Zvládnutí tohoto slovníku vám pomůže:

 • rozumět beletrii, seriálům, filmům a dalším zdrojům hovorového jazyka
 • rozumět přirozené řeči, zejm. té užívané v neformálním kontextu
 • mnohem lépe fungovat při interakci s lidmi, kteří nemluví učebnicově (= všichni rodilí mluvčí)

Oborové slovníky

Dostupnost:
Dop. úroveň:
Slovních párů:
Délka bloku:
Dop. režimy:
PRO
B1, B2 (?)
1226
75
výběr, doplňování, sestavování, zápis, poslech

Business English

Slovník výrazů a slovních obratů pro pracovní život. Obsahuje slovíčka z oblastí: kancelář, zaměstnání, shánění práce, život ve firmě, podnikání, ekonomika, finance, pojištění, bankovnictví, výroba, doprava, obchod, prodej, cestování.

Zvládnutí tohoto slovníku vám pomůže:

 • lépe zvládat každodenní situace v pracovním prostředí
 • snáze číst anglicky psané materiály na výše uvedená témata
 • předpokládá se perfektní znalost základní slovní zásoby a alespoň částečná orientace v pokročilé slovní zásobě.

Ostatní slovníky

Dostupnost:
Dop. úroveň:
Slovních párů:
Délka bloku:
Dop. režimy:
PRO
B1, B2, C1 (?)
554
50
výběr, doplňování, zápis (i s členy)

Vlastní jména

Slovník nejdůležitějších vlastních jmen. Obsahuje mj. názvy zemí, národů, měst, kontinentů, oceánů, řek, státních svátků, vybraných literárních děl, vybrané historické a náboženské pojmy, atp.

Zvládnutí tohoto slovníku vám pomůže:

 • naučit se správný spelling důležitých vlastních jmen
 • zautomatizovat si (ne)používání určitého členu u jednotlivých vlastních jmen
 • správně překládat vlastní jména, jejichž nejlepší překlad není logický

Slovníky plánované v budoucnu

 • Oborová angličtina - Věda a výzkum
 • Oborová angličtina - Medicína
 • Oborová angličtina - Počítače a IT
 • Oborová angličtina - Technika
 • a další obory...

Související témata

Hlavní stránka nápovědy