Jak zadávat slova

V tréninkovém režimu zápisem slov je potřeba dodržovat tato jednoduchá pravidla:

Česká slova

  • Zadávejte malými písmeny a s diakritikou.
  • Přídavná jména uvádějte vždy v mužském rodě (např. "zelený", nikoliv "zelená").
  • Slovesa zadávejte infinitivem, tj. např. ("jít", nikoliv "jde").

Anglická slova

  • Podstatná jména zadávejte bez členů ("dog", nikoliv "a dog").
  • Slovesa zadávejte bez "to" ("go", nikoliv "to go").
  • Respektujte slovní druhy (např. "bold" = "statečný" vs. "boldly" = "statečně").

Související témata

Hlavní stránka nápovědy