Společný evropský referenční rámec pro jazyky - úrovně pokročilosti

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR) je doporučení Rady Evropy, které mj. stanovuje, jak hodnotit úroveň znalosti jazyka. Hodnocení úrovně dle CEFR využíváme i na Anglických slovíčkách, pojďme si ho proto stručně vysvětlit.

Protože název "společný evropský referenční rámec pro jazyky" je zoufale krkolomný, používá se místo něj většinou jeho zkratka (CEFR, z anglického "Common Europian Framework of Reference for Languages"). Někdy se také můžeme setkat s alternativní zkratkou podle českého překladu, SERR, ale jelikož působí poněkud humorně, budeme se držet mezinárodně zažitého označení CEFR.

Téma pokročilosti dle CEFR jsme sice již tak trochu nakousli v článku o jazykových certifikátech, přesto si však myslíme, že je na místě trochu podrobnější rozbor jednotlivých úrovní.

CEFR rozděluje studenty do tří velkých skupin:

  • A - Basic speaker - jen základní znalost
  • B - Independent speaker - schopen jazyk v omezné míře používat
  • C - Proficient speaker - poradí si ve většině situací
Každou z těchto skupin pak CEFR dále dělí na dvě podúrovně - 1 a 2. Celkem tak tedy CEFR definuje 6 úrovní.

Úrovně se určují na základě toho, co daná osoba zvládá a to následovně:

A1 - Breakthrough (Beginner)

Rozumí a umí používat výrazy každodenního života a nejzákladnější fráze zaměřené na pokrytí základních životních potřeb. Umí představit sebe nebo někoho jiného, ptát se a odpovídat na elementární osobní otázky jako kde žije, koho zná či jaké věci vlastní. Zvládá velmi jednoduchou komunikaci za předpokladu, že jeho protějšek mluví pomalu, srozumitelně a je ochotný mu pomáhat.

A2 - Waystage (Elementary)

Rozumí větám a často používaným výrazům z oblasti nejzákladnějších témat běžného života (např. základní informace o sobě a o své rodině, nakupování, místní zeměpisné poměry, zaměstnání). Umí komunikovat v jednouchých a dobře známých (rutinních) situacích, které vyžadují jen jednoduchou a přímočarou výměnu informací ze známé oblasti. V jednoduchém jazyce umí sdělit informace o sobě, svém nejbližsím okolí a o věcech, které jsou v jeho každodenním životě nejpodstatnější.

B1 - Threshold (Intermediate)

Rozumí hlavním myšlenkám sdělení na témata, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole nebo při rekreaci, pokud jsou podána srozumitelně a známým způsobem. Umí se vypořádat s většinou situací, které mohou nastat při cestování do destinace, kde se daným jazykem hovoří. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná, nebo ho zajímají. Umí popsat prožité události, nabyté zkušenosti, sny a životní ambice a stručně zdůvodnit či vysvětlit své názory a plány.

B2 - Vantage (Upper Intermediate)

Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů, které se zabývají konkrétními či abstraktními tématy, a je schopen vést odbornou diskusi ve svém oboru. Zvládá komunikovat s takovou mírou plynulosti a spontánnosti, že je schopen běžného rozhovoru s rodilým mluvčím, aniž by přitom kterýkoliv z obou zúčastněných musel vynakládat zvlášť velké úsilí. Umí vytvořit srozumitelný, podrobný text na velké množství různých témat a objasnit svůj postoj k určitému problému, včetně uvedení výhod a nevýhod jednotlivých možností.

C1 - Effective Operational Proficiency (Advanced)

Rozumí širokému spektru náročných, dlouhých textů a vnímá implicitní (nevyřčené) významy. Umí se vyjadřovat plynule a spontánně bez příliš patrného hledání slov. Umí jazyk používat pružně a efektivně v osobním, akademickém i profesním životě. Umí vytvořit srozumitelné, dobře strukturované a do podrobností vyvedené texty na složitá témata. Tyto texty jsou dobře organizované, s dobrou návazností částí a celkově ucelené.

C2 - Mastery (Proficiency)

Snadno rozumí v podstatě všemu co slyší nebo čte. Umí shrnout informace z různých zdrojů, psaných i mluvených, a umí nastudované informace i argumentaci přeformulovat vlastními slovy do dobře propracované a srozumitelné podoby. Umí se vyjadřovat spontánně, velmi plynně a přesně, včetně schopnosti odlišit jemnější odstíny významů a to i v těch nejsložitějších situacích.

Toliko uvádí CEFR.

Definice jednotlivých úrovní jsou poměrně dobře srozumitelné, takže si každý z nás může snadno udělat představu, do jaké škatulky asi tak patří.

V souvislosti s úrovní dle CEFR by vás mohly zajímat různé jazykové zkoušky a certifikáty. Pokud je vaše úroveň alespoň B2, pak by vám mohla hodně dát čtečka knih na našem webu.

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?