Prohlášení o ochraně osobních údajů

S emaily a osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou ČR a naším nejlepším vědomím a svědomím a to takto:

Emailová adresa

Při registraci účtu je požadován váš email. Ten využíváme k těmto účelům:

  • Jako uživatelské jméno.
  • Pro systémové zprávy, tj. např. v průběhu aktivace, k potvrzení objednávky, atp.
  • Za účelem přímé komunikace s vámi v rámci uživatelské podpory a vyřizování objednávek.
  • Pro zasílání novinek a obchodních sdělení, pouze však tehdy, pokud si jejich zasílání zapnete (nastavení je v profilu).

Osobní údaje

Jsme registrováni jako zpracovatel osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním č. 00048594.

Osobní údaje získáváme pouze přímo od vás a s vaším souhlasem, který v souladu s podmínkami používání služby udělujete poskytnutím těchto údajů. Máte právo kdykoliv zažádat o odstranění vašich osobních údajů z naší databáze.

Nakládání s osobními údaji a emailem

  • Na váš email nikdy neposíláme nevyžádanou poštu.
  • Novinky (obchodní sdělení provozovatele) emailem zasíláme výhradně s vaším souhlasem.
  • Osobní údaje neposkytneme žádné třetí straně s výjimkou případů, kdy nám to nařizuje zákon.
  • Osobní údaje chráníme před zneužitím pomocí organizačních opatření, šifrování a zabezpečných záloh.
  • K osobním údajům nemá přístup nikdo jiný než provozovatel služby.

Data o užívání aplikace

Shromažďujeme anonymní data o způsobu používání aplikace. Tato data používáme ke zvyšování kvality služeb, konkrétně např. k vyhledávání chyb ve slovní zásobě.

Hlavní stránka nápovědy