Stará nápověda

Na této stránce naleznete odkazy na některé články, které byly součástí původní nápovědy, ale při zpracovávání nové dokumentace jsme se je rozhodli vypustit v zájmu stručnosti nebo jsme je nahradili textem jiným.

Tyto články již nejsou aktualizované a nemusí odrážet aktuální stav aplikace. Ponecháváme je proto, že obsahují některé informace jinde nepublikované.

Hlavní stránka nápovědy