Anglické časy - přehled

V tomto přehledovém článku si připomeneme všechny důležité anglické časy a ke každému si ukážeme příklad kladné oznamovací věty, záporu a otázky.

Angličtina má více časů než čeština. Na první pohled je jejich výčet děsivě dlouhý, avšak panují zde poměrně jasná pravidla a ta když chápeme, vše se zdá hned jednodušší:

  • Základní časy jsou tři - přítomný, minulý a budoucí.

  • Každý tento čas má navíc tzv. perfektní formu. Ta se používá mluvíme-li o něčem, co předcházelo, ale má to úzký vztah k současné časové rovině. Tím nám vznikají časy předpřítomný, předminulý a předbudoucí.

  • A konečně každý z výše uvedených časů má navíc vedle prosté ještě tzv. průběhovou variantu, tj. variantu s významovým slovesem končícím na -ing.

Těchto časů je tedy celkem 3 x 2 x 2 = 12.

Tuto krásně logickou koncepci tak trochu kazí vazba going to, která slouží k vyjádření budoucího času prostého za určitých specifických okolností.

Anglické časy shrnuje následující tabulka. Ve sloupečku "Signální slova a vazby" naleznete typické obraty, které jsou pro daný čas charakteristické. Pomohou vám snáze určit, který čas kdy použít.

Čas Příklad
kladná věta, zápor, otázka
Kdy se používá Signální slova a obraty
Přítomný prostý
(Present Simple)
He reads a lot.
He does not read a lot.
Does he read a lot?
Aktuální fakta.
Obecně platná tvrzení.
Opakující se události.
Události dle rozvrhu.
Může vyjadřovat i budoucnost.
always, often, seldom, sometimes, usually, never, every day/week/month
Minulý prostý
(Past Simple)
He finished the task in time.
He did not finish the task in time.
Did he finish the task in time?
Události, které se staly v minulosti a která se diskutují v kontextu bez vazby na přítomnost. yesterday, in 1982, 20 minutes ago, last night/week/month/year/Tuesday
Budoucí prostý (will)
(Future Simple)
I will be there.
I will not be there.
Will you be there?
Události v budoucnosti.
Předpoklady a odhady.
Spontánní rozhodnutí.
tomorrow, in 2120, in 20 minutes, next week/month/year/Tuesday
Budoucí prostý (going to)
(Future Simple)
I am going to buy a car.
I am not going to buy a car.
Is he going to buy a car?
Pevná rozhodnutí, odhodlání
Typicky věty, které by v ČJ začínaly "Chci ...", "Hodlám ...", "Mám v úmyslu ...".
tomorrow, in 2120, in 20 minutes, next week/month/year/Tuesday
Přítomný průběhový
(Present Progressive)
He is watching TV.
He is not watching TV.
Is he watching TV?
Děje právě probíhající ve chvíli, kdy se o nich mluví.
Může vyjadřovat i budoucnost.
just, now, just now, right now, at the moment, Look!, Listen!
Minulý průběhový
(Past Progressive)
He was watching TV.
He was not watching TV.
Was he watching TV?
Událost, která probíhala v minulosti v přesně určeném okamžiku.
Popis více dějů, které probíhaly současně.
Často ve vyprávění.
as long as, when, while
Budoucí průběhový
(Future Progressive)
I will be waiting.
I will not be waiting.
Will you be waiting?
Událost, která bude probíhat v budoucnu, v přesně daném okamžiku.
Událost, ke které zcela jistě brzy dojde.
tomorrow, in 20 minutes, next week/month/year/Tuesday
Předpřítomný prostý
(Present Perfect Simple)
I have just finished.
I haven't been there yet.
Have you ever been to France?
Minulé události, které diskutujeme kvůli jejich vlivu na přítomnost.
Události, které zrovna skončily.
Události, které stále probíhají.
just, ever, never, already, yet, not yet, so far, till now, up to now
Předminulý prostý
(Past Perfect Simple)
I had been invited.
I had not been invited.
Had he even been invited?
Totéž jako předpřítomný, ale ve vztahu k minulé časové rovině.
Často při vyprávění.
just, ever, never, already, yet, not yet, so far, till now, up to now
Předbudoucí prostý
(Future Perfect Simple)
He will have spoken.
He will not have spoken.
Will he have spoken?
Totéž jako předpřítomný, ale ve vztahu k budoucí časové rovině.
Nejčastěji ve větách typu:
"Zítra to bude 10 let...".
V praxi málo používaný.
by Tuesday, in a week
Předpřítomný průběhový
(Present Perfect Progressive)
He has been sleeping all day.
He has not been sleeping all day.
Has he been sleeping all day?
Minulé události, které diskutujeme kvůli jejich vlivu na přítomnost.
Události, které zrovna skončily.
Události, které stále probíhají.
Důležitý je průběh.
all day, the whole week, since 1982, for 2 years, how long...
Předminulý průběhový
(Past Perfect Progressive)
I had been waiting for hours.
I had not been waiting for too long.
Had he been waiting long?
Totéž jako předpřítomný, ale ve vztahu k minulé časové rovině.
Často při vyprávění.
the whole day, all day since, for
Předbudoucí průběhový
(Future Perfect Progressive)
You will have been waiting for hours when...
You will not have been waiting for more than 2 hours when...
Will you have been waiting for more than 2 hours ... when he finally arrives?
Totéž jako předpřítomný, ale ve vztahu k budoucí časové rovině.
V praxi velmi málo používaný.
when, by the time, for ..., the last couple of hours, all day long

Pozn.: Všechny příklady uvádíme v nezkráceném tvaru (I will místo I'll) pro lepší přehlednost, ale zkrácený tvar je často běžnější.

Chcete si tabulku vytisknout? PDF verze ke stažení zde.

Které časy DOOPRAVDY potřebujeme?

Řada lidí by ráda tuto řekněme poněkud nepříjemně rozsáhlou tabulku nějak zredukovala a táží se, které časy jsou SKUTEČNĚ důležité. Bohužel odpověď zní: všechny. Relativně nejméně používané jsou časy předbudoucí.

V čem nejvíce chybujeme?

Češi se v souvislosti s anglickými časy nejvíce potýkají se dvěma problémy:

  • Rozlišit, kdy použít prostý a kdy průběhový čas.
  • Rozlišit, kdy je třeba použít některé perfektum (zejm. předpřítomný čas je zvlášť důležitý).

Je to dáno tím, že ani jeden z těchto konceptů v naší mateřštině nemáme. Tato problematika je však široká a je proto nad rámec tohoto přehledového článku. Necháme si ji proto do budoucna jako samostatné téma, stejně tak jako např. kondicionály, které také snadno vydají na další samostatný článek.

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?