Anglické fráze

Fráze jsou ustálená, často užívaná slovní spojení. Dobrá znalost frází usnadňuje konverzaci, protože ta je do značné míry postavena právě na frázích. Učit se frázím proto má smysl.

Tento text bychom správně asi měli začít definicí frazému, zmínit rozdíly mezi souslovími, úslovími, rčeními, příslovími a pořekadly, vymezit pojmy jako idiom, aj. To však nechme jazykozpytcům. Naším cílem je naučit se angličtinu a ne napsat diplomovou práci z lingvistiky.

Pojďme se proto podívat na fráze z praktického pohledu. V tomto textu budeme používat pojmu fráze ve volnějším pojetí a budeme jím myslet jakékoliv často se vyskytující slovní spojení, převážně však celé věty přímo použitelné v konverzaci.

Příklady frází

Podívejme na několik příkladů:

What time is it? - Kolik je hodin?
I think so. - Myslím, že ano.
Watch your manners! - Chovejte se slušně!

Nyní si položme otázku: Proč se to říká zrovna tak a ne jinak?

Proč se např. "Myslím, že ano." neřekne I think yes? Z hlediska významu jednotlivých slovíček tomu přeci nic nebrání. Ani žádné gramatické pravidlo neříká, že I think yes je špatně. A přesto se to nepoužívá. Proč?

Síla konvence

Zkrátka a jednoduše se to tak nedělá. To je samo o sobě dostatečný důvod! Jazyk je především komunikační nástroj. A jelikož komunikujeme s dalšími lidmi, je v zájmu všech zúčastněných držet se takových zvyklostí, které proces komunikace co možná nejvíce usnadní.

Většina frází tu byla dávno před námi a většina jich tu bude i po nás a jsou tedy něčím, co musíme respektovat jako životní fakt - jakkoli mohou být nelogické.

Jak se však máme naučit něco, pro co neexistují pevná pravidla, ale jedná se spíše o staletími upevněné zvyklosti? Odpovědí je právě studium frází.

Proč jsou fráze důležité?

Hlavní důvod, proč chceme dobře ovládat fráze, je reálná komunikace. Jistě z vlastní zkušenosti víte, že umět přečíst text a umět se s někým reálně domluvit jsou dvě dosti odlišné dovednosti.

Rozhovor je totiž specifická činnost. Vyměňujeme při něm informace bezprostředním způsobem a často předem s jistotou nevíme, kam se hovor stočí. Nelze se na něj proto dost dobře připravit (na rozdíl např. od dopisu, který můžeme napsat v klidu a s rozmyslem).

Pokud bychom při konverzaci museli každou větu vymýšlet, pak bychom nestíhali komunikovat dostatečně rychle, zadrhávali bychom se a dělali bychom dlouhé pauzy, případně je vyplňovali nechvalně známým "eeeee".

Naštěstí však nemusíme vše vymýšlet! Dokonce v mnoha situacích nemusíme vymýšlet vůbec nic a vystačíme si s vhodnou frází. Má to řadu výhod:

  • Fráze má potřebný význam.
  • Je zaručeně správně = neuděláme chybu.
  • Má fixní nebo téměř fixní tvar, takže nemusíme nad ničím přemítat.
  • Řekneme ji okamžitě a bez zaváhání.
  • Ostatní lidé ji nejspíše znají a proto nám snáze porozumí i např. máme-li horší výslovnost.

Předpokladem výše uvedeného samozřejmě je, že fráze umíme zpaměti a máme je dobře zažité, takže nad nimi nemusíme přemýšlet.

Studium frází na Anglických slovíčkách

A právě s tímto na paměti jsme navrhli studium frází v naší aplikaci.

Anglická slovíčka nabízí přes 1500 nejdůležitějších frází rozdělených do tří slovníků. Fráze se na AJS učí podobně jako slovíčka obecné angličtiny nejprve pasivně a poté aktivně, tak aby se pro nás staly druhou přirozeností.

Cílem je dosáhnout natolik dobré aktivní znalosti, aby nám fráze "naskakovaly" zcela automaticky a my jsme tak nejtypičtější konverzační situace zvládali stejně samozřejmě jako řidič automaticky zvládá situaci na křižovatce.

Studium frází je součástí verze PRO.

Slovo závěrem

Ať už se fráze rozhodnete studovat s naší aplikací nebo jinak, rozhodně jejich význam nepodceňujte a nepodléhejte mylnému dojmu, že když umíte dobře číst a psát, že už se nějak dorozumíte. Tedy samozřejmě - eeeeeee - nějak - eeeeeeeeeeee - se asi - eeeeeee - nakonec - eeeeeeeeeeeeeee - možná - eeeeee - dorozumíte.

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?