Frázová slovesa

Frázová slovesa jsou v angličtině velmi častá. Vyskytují se zejména v mluveném slovu, ale používají se běžně i v písemném projevu. Existují jich tisíce a není proto snadné je všechna dobře zvládnout.

Frázové sloveso je kombinace slovesa a tzv. předložkové fráze. Předložkovou frázi si můžeme zjednodušeně představit jako jednu nebo více předložek (např. to, in, up, out, atp.).

Příklady frázových sloves

Několik příkladů (frázová slovesa označena tučně):

to carry out an investigation - vést vyšetřování
to make up for /something/ - vynahradit /co, komu/
to put up with /something/ - muset snášet /co/

Frázové sloveso funguje jako samostatná významová jednotka. Význam frázového slovesa přitom může být doslovný, ale také přenesený nebo idiomatický.

Příklady frázových sloves s doslovným významem:

to get up - vstát
to turn off - vypnout
to lie down - lehnout si

Příklady sloves s přeneseným významem:

to make /something/ up - vymyslet si /něco/
to carry on - pokračovat
to work out - posilovat; vymyslet

Jak ale odlišit, která frázová slovesa mají význam doslovný a která idiomatický? Žádné jednoduché pravidlo bohužel neexistuje.

Kdy a kde se používají

Frázová slovesa se používají zejména v mluvené řeči. Rodilí mluvčí mají tendenci při konverzaci používat jen relativně málo kořenových sloves, častým užíváním frázových tvarů si však dopomohou k obrovskému množství nejrůznějších významových odstínů.

V písemném projevu se frázová slovesa vyskytují také, ale přeci jen v o něco menší míře, protože je často nahrazují jejich jednoslovná (nefrázová) synonyma.

Proč se učit frázová slovesa

Motivace je dvojí. V první řadě se frázová slovesa učíme proto, abychom angličtině rozuměli. Doopravdy rozuměli. Jednou ze záludností anglického jazyka totiž je to, že poměrně záhy nabydeme mylného dojmu, že "už anglicky docela dobře umíme". To ale není pravda. Znalost všech slovíček ve větě ještě nezaručuje, že rozumíme větě jako celku.

Frázová slovesa jsou ve své podstatě slovesné "minifráze" a bez jejich znalosti - stejně tak jako bez znalosti jiných frází - lze angličtině rozumět jenom přibližně.

Druhou a neméně důležitou motivací je kvalita našeho projevu - mluveného i psaného. Frázová slovesa nám Čechům nejsou vlastní a přirozeně proto tíhneme spíše k používání jednoslovných tvarů. Jenže to není ani zdaleka ideální. Je sice pravda, že v podstatě každé frázové sloveso má i nějakou nefrázovou alternativu, jenže ta mnohdy vypadá až přespříliš formálně a už vůbec se nehodí do rozhovoru.

Pamatujme, že frázová slovesa jsou pro rodilé mluvčí naprosto přirozená a vnímají je jako nejběžnější způsob vyjadřování. Pokud se frázovým slovesům vyhýbáme, může to uchu Angličana či Američana znít všelijak.

V lepším případě zníme poněkud divně, což nám jako cizincům snadno odpustí. V horším případě ale to, co říkáme, zní strojeně, povýšeně nebo dokonce arogantně. A to opravdu nechceme!

Proč jsou frázová slovesa obtížná?

Frázová slovesa dělají problémy mnoha angličtinářům a to i těm velmi pokročilým. A není divu. Dobře se je naučit není jednoduché hned z několika důvodů:

  • jich je hodně - několik tisíc
  • jsou si často podobná a proto se pletou (viz např. get off, go off, set off, put off)
  • mají obvykle více než jeden význam. Některá mají i desítky významů
  • jsou často situační - hodí se jen v určitém kontextu a v jiném ne
  • mnozí lidé si ani neuvědomují, že je neumí, a necítí tak potřebu je studovat

Jak tedy na ně?

Pro účely studia frázových sloves jsou k dispozici specialovazné učebnice. Jejich problém spočívá hlavně v tom, že u nich nejspíš nevydržíte.

Učí se i v rámci kurzů, ale vždy se naučíte jen některá a často navíc jen několik desítek. To je ale bohužel málo. V žádném kurzu není prostor na to probrat např. 3000 sloves a i kdyby byl, nikdo by na takový kurz asi nechtěl chodit.

Další možnost je angličtinu zkrátka používat. Ideální je číst a poslouchat takové materiály, kde se používá běžná řeč. Vhodné jsou internetové diskuse, sledování TV seriálů, atp. Používáním jazyka se v něm samozřejmě budete zlepšovat a mimo jiné se budete zlepšovat i ve frázových slovesech. Pomalu, ale jistě.

Pokud byste chtěli přirozenému učení trochu napomoct, můžete zkusit trénink frázových sloves na našem webu. Pro účely nácviku frázových sloves jsme vytvořili tři speciální, k tomu určené slovníky. Jsou rozdělené podle obtížnosti a frekventovanosti jednotlivých sloves a dohromady čítají asi 3000 sloves. Trénink frázových sloves je součástí prémiové verze našeho systému, o které se více dozvíte zde.

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?