Nejdůležitější anglická citoslovce

Yuck! Pfew! Argh! Přinášíme vám přehled nejčastěji používaných anglických citoslovcí - formou tabulky s příklady. Tentokrát se zaměříme hlavně na citoslovce vyjadřující nálady a vůli řečníka.

Poznámky k přehledu

  • Do seznamu jsme záměrně nezařadili slova jako "Yes", "No", atp., ani jejich hovorové varianty ("Yeah", "Nah", atd.), protože jsou všeobecně známá.
  • Vynechali jsme "Aha", "Hmm" a podobné výrazy, které se v češtině i angličtině píší stejně a mají i stejný význam.
  • Zápis mnoha citoslovcí je značně variabilní. V tabulce se uvádí vždy nejběžnější formy v krátké variantě.
  • Přehled nemá ambice být úplným výčtem všech existujících citoslovcí, ale rychlou pomůckou pro dohledání těch nejdůležitějších.

Přehled citoslovcí

Anglicky Alternativy Český ekvivalent Význam a použití Příklad
wow - páni, no teda ohromení, úžas; lze i ironicky Wow, that was pretty cool.
(Páni, to bylo dost dobrý.)
yay - hurá, bezva radost Yay! I'm in the top 10.
(Bezva! Jsem v první desítce.)
hooray hurrah, hurray hurá radost Hooray, we won!
(Hurá, vyhráli jsme!)
oh - á, ach, ale, no různé emoce (překvapení, zklamání, aj.),
používá se na začátku věty
Oh no, such a shame.
(Ale né, taková škoda.)
oops - jejda, hopla při drobné nehodě či přešlapu,
často jako součást omluvy
Oops! I'm sorry.
(Jejda! Omlouvám se.)
phew - uf úleva Phew! That was close.
(Uf! To bylo o fous.)
yuck - fuj, blé odpor, znechucení Yuck, I'm not touching that.
(No fuj, na to nesáhnu.)
ouch ow au, jau, jauvajs bolest Ouch! You stepped on my foot!
(Au! Šlápl jste mi na nohu!)
hey oi/oy (BrE) hej pozdrav nebo k získání něčí pozornosti Oi! Stop that!
(Hej! Nech toho!)
boo - baf, fůůůj strašení (baf), vypískání z jeviště (fůůůj) Boo!
(Baf!)
yikes - a jéje obava, nemilé překvapení; často humorně Yikes! A monster!
(A jéje. Příšera!)
pff - pche reakce na něco, co neudělalo dojem Pff. That's nothing.
(Pche. To nic není.)
jeez sheesh ježiši, kristepane otrávení, překvapení Jeez, not again!
(Kristepane, už zase!)
huh eh co, cože neporozumění Huh? What did you say?
(Cože? Cos to říkal?)
huh eh co, jo ve smyslu "je to tak?", na konci věty So that's it, eh?
(Tak to je všechno, co?)
ssh hush, shush pšt, ticho, tiše utištění Ssh, don't wake him up.
(Tiše, neprobuď ho.)
gee - ty jo překvapení, zájem nebo i jen zdůraznění Gee, that's great!
(Ty jo, to je skvělý!)
heh hah, heh heh hehe mírné pobavení Heh. Kind of funny.
(Hehe, celkem legrační.)
argh - krucinál, zatraceně frustrace, zlost Argh, it's not working!
(Zatraceně! Nefunguje to!)
uh oh - a jéje, a sakra obava, zděšení, nepříjemné zjištění Uh oh, we've got a problem.
(A sakra. Máme problém.)
uhh um, er éééé váhání, hledání slova 87 divided by 3 equals ... er ... 29.
(87 děleno 3 se rovná ... ééé ... 29.)
aww - jéééé, ó sentiment, soucit, zklamání Aww, that's so cute...
(Jééé, to je tak roztomilé...)
yum yummy, yum yum mňam, mňam mňam při konzumaci dobrého jídla
nebo když se o něm mluví
Yum, yum, this is delicious.
(Mňam, mňam, tohle je výtečné.)
ugh eww brr, fuj znechucení, odpor Ugh, that sounds horrible.
(Brr, to zní strašně.)
muahaha různý spelling - zlověstný, "padoušský" smích Now you're mine, muahahaha!
(Tak a teď jsi moje, muhahaha!)
ahem - ehm odkašlání, upoutání pozornosti Ahem... can I have your attention?
(Ehm... můžete mi věnovat pozornost?)
whoa - hou, prr, hej výzva ke zpomalení/čekání Whoa, wait a second!
(Hej, počkej chvíli!)
bah - hmm, pchá nezájem, otrávenost Bah. I don't really care.
(Hmm. To je mi fuk.)
aaah různý spelling áááá, pomóc strach, zděšení Aaah! A giant spider!
(Pomóc! Obří pavouk!)
d'oh doh sakra uvědomění si vlastní hlouposti,
slovo se rozšířilo hlavně díky
Homeru Simpsonovi
Wrong button. D'oh!
(Špatný čudlík. Sakra!)

Pozn.: Mnohá z uváděných citoslovcí se mohou zapisovat s opakováním některého písmena, např.: Arghhhhhh!, Errrrr, Awwwwww!, atd. Tímto způsobem lze vyjádřit různou délku daného zvuku.

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?