Nejdůležitější anglické zkratky

V angličtině se můžeme setkat s celou řadou zkratek. Používají se hlavně v psaném textu, často ale druhotně přechází i do mluvené řeči. Existuje jich mnoho, těch opravdu důležitých je ale jen několik desítek.

AM, PM

ZkratkaAM, PM
Alternativní zápisyam, pm | a.m., p.m. | A.M., P.M.
Nezkrácený výrazante meridiem, post meridiem
Překladpřed polednem, po poledni
Český ekvivalentdop., odp.; moc se ale nepoužívá, protože u nás převažuje 24-hodinový systém
PoznámkyPíše se za časový údaj u 12-hodinového systému.
PříkladThe show starts at 6 p.m.
(Představení začíná v 6.)

BC, AD

ZkratkaBC, AD
Alternativní zápisyB.C., A.D.
Nezkrácený výrazbefore Christ, anno Domini
Překladpřed Kristem, léta Páně
Český ekvivalentpř.n.l., n.l.
Poznámky"BC" se dává ZA letopočet, "AD" se dává PŘED letopočet, tedy např. 520 BC, ale AD 1212.
PříkladIn AD 216, the castle went under siege.
(V roce 216 n.l. se hrad dostal do obležení.)

BCE, CE

ZkratkaBCE, CE
Alternativní zápisy-
Nezkrácený výrazbefore (the) Common Era, Common Era
Překladpřed naším letopočtem, našeho letopočtu
Český ekvivalentpř.n.l., n.l.
PoznámkyBCE/CE je "politicky korektní" verze BC/AD, která neodkazuje na křesťanství.
"BCE" i "CE" se dává ZA letopočet, tedy např. 520 BCE, 1212 CE.
Číslování je identické s BC/AD, tzn. např. AD 1348 je totéž jako 1348 CE.
PříkladHe was born in 23 BCE.
(Narodil se v roce 23 př. n. l.)

etc.

Zkratkaetc.
Alternativní zápisy&c. (vzácně)
Nezkrácený výrazet cetera
Překlada jiné
Český ekvivalentaj., atd., atp., apod.
PoznámkyPoužívá se ve smyslu všech výše uvedených českých zkratek.
PříkladBring some basic tools - a hammer, a saw, a measuring tape, etc.
(Vezmi nějaké základní nářadí - kladivo, pilu, metr, atd.)

i.e.

Zkratkai.e.
Alternativní zápisy-
Nezkrácený výrazid est
Překladto je
Český ekvivalenttj., tzn.
PoznámkyNásleduje-li výčet, musí být úplný / vyčerpávající.
Často chybně zaměňováno s e.g., a to i rodilými mluvčími! Pozor, NENÍ to totéž!
PříkladIt happened three days ago, i.e., on Saturday.
(Stalo se to před třemi dny, tzn. v sobotu.)

e.g.

Zkratkae.g.
Alternativní zápisy-
Nezkrácený výrazexempli gratia
Překladnapříklad
Český ekvivalentnapř.
PoznámkyNásleduje-li výčet, nemusí být úplný / vyčerpávající, tzn. mohou existovat i další, nejmenované možnosti.
PříkladHe can play various musical instruments, e.g., the flute, the piano, the guitar...
(Umí hrát na různé nástroje, např. na flétnu, piáno, kytaru...)

AC, DC

ZkratkaAC, DC
Alternativní zápisy-
Nezkrácený výrazalternating current, direct current
Překladstřídavý proud, stejnosměrný proud
Český ekvivalentAC, DC (u nás tyto zkratky používají spíš jen technici)
PoznámkyZkratky se v AJ běžně používají jako přídavné jméno, např. "AC plug", "AC adapter", atp.
PříkladWe'll need a mobile AC power supply.
(Budeme potřebovat přenosný zdroj střídavého proudu.)

a.k.a.

Zkratkaa.k.a.
Alternativní zápisyaka | AKA | A.K.A.
Nezkrácený výrazalso known as
Překladznámý také jako
Český ekvivalent-
PoznámkyPoužívá se, chceme-li ke jménu člověka uvést také např. jeho přezdívku, pseudonym, apod.
PříkladWilliam Harrison "Jack" Dempsey, a.k.a. "The Manassa Mauler", is considered to be one of the greatest US boxers of all time.
(William Harrison "Jack" Dempsey, známý také jako "Manasská Mlátička", je považován za jednoho z nejvýznamnějších amerických boxerů všech dob.)

pcs

Zkratkapcs
Alternativní zápisy-
Nezkrácený výrazpieces
Překladkusů
Český ekvivalentks
PoznámkyJen v psaném projevu.
PříkladContents: nuts (4 pcs), bolts (4 pcs), wrench (1 pc).
(Obsah balení: matky (4 ks), šrouby (4 ks), klíč (1 ks).)

pct

Zkratkapct
Alternativní zápisy-
Nezkrácený výrazpercent
Překladprocent
Český ekvivalent-
PoznámkyJen v psaném projevu.
PříkladBreaking news! Gas explosion kills 21. Martin's Mining Corp. shares down 30 pct.
(Mimořádná zpráva! 21 mrtvých po výbuchu v dole. Akcie MMC se propadly o 30%.)

mph, kph, rpm, bpm, fps

Zkratkamph, kph, rpm, bpm, fps (a mnoho dalších)
Alternativní zápisy-
Nezkrácený výrazmph - miles per hour
kph - kilometres per hour
rpm - revolutions per minute
bpm - beats per minute
fps - frames per second
Překladmil v hodině
kilometrů za hodinu
otáček za minutu (např. rychlost otáčení větráku)
úderů za minutu (např. srdeční tep, rytmus v hudbě)
snímků za sekundu (např. u videa)
Český ekvivalentrůzně
PoznámkyObecně jakákoliv třípísmenná zkratka, jejíž prostřední písmeno je "p" a je psána malými písmeny je s vysokou pravděpodobností nějaká jednotka rychlosti či frekvence. Z kontextu zpravidla vyplyne jaká.
PříkladA normal resting heart rate for adults is about 80 bpm.
(Běžná klidová srdeční frekvence dospělého člověka je asi 80 úderů za minutu.)

FYI

ZkratkaFYI
Alternativní zápisy-
Nezkrácený výrazfor your information
Překladpro vaši informaci
Český ekvivalent-
PoznámkyPoužívá se běžně i v řeči, vyslovuje se [efuajaj].
PříkladFYI, I have already cancelled the order.
(Pro tvou informaci, tu objednávku jsem už zrušil.)

ASAP

ZkratkaASAP
Alternativní zápisy-
Nezkrácený výrazas soon as possible
Překladhned, jak to bude možné
Český ekvivalent-
PoznámkyPoužívá se běžně i v řeči. Vyslovuje se buďto po písmenech [ejesejpí] nebo jako slovo [ejsep].
PříkladWe have a problem. Get back to the office ASAP.
(Máme problém. Vrať se do kanceláře, jakmile to bude možné.)

N/A

ZkratkaN/A
Alternativní zápisyn/a
Nezkrácený výraznot available, not applicable
Překladnení k dispozici, netýká se
Český ekvivalent-
PoznámkyPoužívá se hlavně ve výpisech z databází. N/A označuje, že údaj buďto není k dispozici, nebo se příslušné pole daného záznamu netýká.
PříkladOccupation: unemployed | Employer: N/A
(Zaměstnání: nezaměstnaný | Zaměstnavatel: - )

ATM

ZkratkaATM
Alternativní zápisy-
Nezkrácený výrazAutomated Teller Machine
Překladbankomat
Český ekvivalent-
Poznámky-
PříkladI am sorry, we do not accept cards. However, there's an ATM just around the corner.
(Je mi líto, platby kartou u nás nejsou možné. Hned za rohem je ale bankomat.)

TBA, TBC, TBD

ZkratkaTBA, TBC, TBD
Alternativní zápisy-
Nezkrácený výrazTo be announced/confirmed/determined.
PřekladBude upřesněno.
Český ekvivalent-
PoznámkyPřestože jsou mezi jednotlivými variantami drobné významové rozdíly, důsledně se nedodržují. Všechny varianty tak lze chápat jako "bude upřesněno".
PříkladRelease date: TBA
(Datum vydání: bude upřesněno)

FAQ

ZkratkaFAQ
Alternativní zápisyF.A.Q.
Nezkrácený výrazFrequently Asked Questions
PřekladČasto kladené dotazy
Český ekvivalent-
PoznámkyPoužívá se zejm. na webových stránkách, kde jsou formou otázek a odpovědí předzodpovězeny nejběžnější dotazy, např. k nabízenému produktu/službě.
PříkladPlese first check our F.A.Q. page before contacting technical support.
(Předtím, než kontaktujete technickou podporu, se prosím podívejte na stránku s častými dotazy.)

w., w/o

Zkratkaw., w/o
Alternativní zápisy-
Nezkrácený výrazwith, without
Překlads, bez
Český ekvivalent-
PoznámkyJen v psaném projevu.
PříkladThe price is $499 (or $399 for version w/o protective casing).
Cena je 499 dolarů (nebo 399 za verzi bez ochranného krytu).

b/c

Zkratkab/c
Alternativní zápisy-
Nezkrácený výrazbecause
Překladprotože
Český ekvivalent-
PoznámkyJen v psaném projevu.

p

Zkratkap
Alternativní zápisyp.
Nezkrácený výrazpage
Překladstrana
Český ekvivalentstr.
PoznámkyJen v psaném projevu.
PříkladRefer to p. 401 for further details.
(Podrobnosti viz str. 401.)

est.

Zkratkaest.
Alternativní zápisy-
Nezkrácený výrazestablished nebo estimated
Překladzaloženo (kdy) nebo odhadováno
Český ekvivalentzal., cca
PoznámkyV prvním významu (založeno) se používá za názvem firmy a následuje letopočet, případně i místo, např. "Bob's Brewery (est. 1845)". V druhém významu (odhad) se používá za údajem, často samostatně v závorce, např. "Population: 14 million (est.)".

DIY

ZkratkaDIY
Alternativní zápisy-
Nezkrácený výrazDo it yourself
PřekladUdělej si sám
Český ekvivalent-
PoznámkyPoužívá se k označení kutilství a obecně jakýchkoliv činností prováděných "podomácku". Užívá se i jako přídavné jméno.

HQ

ZkratkaHQ
Alternativní zápisy-
Nezkrácený výrazheadquarters
Překladústředí / velitelství / centrála (organizace)
Český ekvivalent-
PoznámkyI v řeči, čte se [ejčkjů].
PříkladThe main goal of the game is to destroy the enemy HQ.
(Cílem hry je zničit hlavní základnu nepřítele.)

dept.

Zkratkadept.
Alternativní zápisy-
Nezkrácený výrazdepartment
Překladoddělení, úsek (složka organizace)
Český ekvivalentodd.
PoznámkyJen v psaném projevu.
PříkladDept of Thoracic Surgery
(Odd. hrudní chirurgie)

R&D

ZkratkaR&D
Alternativní zápisy-
Nezkrácený výrazresearch and development
Překladvýzkum a vývoj
Český ekvivalent-
PoznámkyI v řeči, čte se [árendý].
PříkladWe need to invest heavily in R&D to stay competitive.
(Abychom zůstali konkurenceschopní, musíme hodně investovat do vývoje.)

ETA

ZkratkaETA
Alternativní zápisy-
Nezkrácený výrazestimated time of arrival
Překladodhadovaný zbývající čas
Český ekvivalent-
PoznámkyUvádí se před časovým údajem (např. "ETA: 20 minutes.") a používá se pro vyjádření doby do příjezdu, příletu, dodání, atp. Zároveň se používá i přeneseně jako odhad doby do dokončení nějaké operace, i když nic nikam "nedorazí" (arrive). Běžně se používá v řeči, čte se [ýtýej].
PříkladI'm on my way. ETA: 5 minutes.
(Jsem na cestě. Budu tam za 5 minut.)

KIA, MIA

ZkratkaKIA, MIA
Alternativní zápisy-
Nezkrácený výrazkilled in action, missing in action
Překladzabit v boji, nezvěstný (po účasti v bojové akci)
Český ekvivalent-
PoznámkyI v řeči, čte se [kejajej] a [emajej].
Často používáno také ve filmech, hrách, aj.

R&R

ZkratkaR&R
Alternativní zápisy-
Nezkrácený výrazrest and recuperation
Překladvolno (pro vojáka - na zotavení a odpočinek)
Český ekvivalent-
Poznámky-
Příklad I need some R&R.
(Potřebuju volno.)

POW

ZkratkaPOW
Alternativní zápisyPoW, PW, P/W
Nezkrácený výrazprisoner of war
Překladválečný zajatec
Český ekvivalent-
Poznámky-
Příklad The Japanese treatment of POWs in World War II was barbaric.
(Japonci za 2. sv. války s válečnými zajatci zacházeli barbarsky.)

RIP

ZkratkaRIP
Alternativní zápisyR.I.P.
Nezkrácený výrazrest in peace (nebo lat. requiescat in pace)
Překladodpočívej v pokoji
Český ekvivalent-
PoznámkyPoužívá se jako epitaf.

Výše uváděné zkratky jsou spisovné (nebo lépe řečeno: lze se s nimi setkat i v jinak poměrně formálních textech). Kromě toho existuje také velká spousta zkratek hovorových, které se používají v SMS zprávách, emailech, internetových diskusích, atp. Nejdůležitější hovorové zkratky najdete zde.

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?