Stupňování přídavných jmen

Great, greater, the greatest. Stupňování přídavných jmen patří spíše k jednodušším partiím anglické gramatiky, přesto neuškodí si ho připomenout a tak trochu zopakovat.

Přídavná jména (adjektiva) se dají používat ve třech stupních. Tyto stupně se odborně nazývají pozitiv, komparativ a superlativ.

 • Pozitiv (první stupeň) - základní tvar, který jednoduše vyjadřuje nějakou vlastnost, např. velký (kůň)

 • Komparativ (druhý stupeň) - používá se pro srovnávání, např. větší (kůň)

 • Superlativ (třetí stupeň) - nejdůraznější tvar, který vyjadřuje, že je daná vlastnost přítomna v největší možné míře, např. největší (kůň)

Ne všechna adjektiva však lze stupňovat. Existují i přídavná jména tzv. nestupňovatelná, kde by stupňování nedávalo smysl, např.: roční, mrtvý, neznámý, ležící.

Výše uvedené samozřejmě platí nejen pro češtinu, ale i pro angličtinu.

V angličtině lze přídavná jména rozdělit do tří skupin podle způsobu jejich stupňování.

 • Přídavná jména stupňovaná pomocí koncovek -er a -est
 • Přídavná jména stupňovaná pomocí slov more a most.
 • Přídavná jména stupňovaná nepravidelně.

Stupňování koncovkami -er, -est

Tento způsob stupňování je založen na změně tvaru slova. Používá se pro:

 • jednoslabičná přídavná jména, např.: small, tall, great, large, aj.
 • dvouslabičná adjektiva končící na -y, např. happy, lazy, pretty, aj.

Koncovka -er vyjadřuje druhý stupeň a koncovka -est stupeň třetí.

Platí přitom, že:

 • Končí-li základní tvar na -e, pak se toto "e" příponou nezdvojuje, např.: large - larger - the largest
 • Končí-li základní tvar na -y, pak se v druhém a třetím stupni toto "y" mění na "i", např.: busy - busier, the busiest
 • Končí-li základní tvar sekvencí souhláska-samohláska-souhláska, poslední písmeno zdvojíme, např.: big - bigger - the biggest

Stupňování pomocí MORE a THE MOST

Při tomto způsobu stupňování zůstává přídavné jméno ve stejném tvaru a stupeň se vyjadřuje pomocným slovem umístěným před něj.

Používá se pro:

 • dvouslabičná adjektiva NEkončící na -y, např. severe, open, intense, aj.
 • všechna troj- a víceslabičná adjektiva, např. important, fascinating, obvious.

Nepravidelné stupňování

Některá přídavná jména se stupňují zcela nepravidelně. Jsou to ta vůbec nejčastěji používaná:

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň poznámka
good better the best
bad worse the worst
far farther the farthest vzdálenost (fyzická)
far further the furthest ostatní použití
well better the best hovoříme-li o zdraví
old elder the eldest hovoříme-li o rodinných vztazích, jinak pravidelně

Stupňování těchto přídavných jmen je nutné naučit se nazpaměť.

Vyjádření záporu

Někdy chceme vyjádřit "záporný stupeň". Pak platí tato pravidla:

 • U adjektiv, která se stupňují pomocí -er a -est, musíme použít přídavné jméno opačného významu, např.:

  older -> younger
  taller -> smaller
  the highest -> the lowest

 • U ostatních jednoduše nahradíme MORE za LESS nebo THE MOST za THE LEAST, např. takto:

  more important -> less important
  the most successful -> the least successful
  .

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?