WILL vs SHALL - v čem je rozdíl?

Slovesa WILL a SHALL známe hlavně v souvislosti s vyjádřením budoucnosti. Existují pro ně pravidla, ale nedodržují se. Navíc mají i mnohá jiná použití. Výsledkem je tak trochu chaos.

Budoucí čas

Při tvorbě budoucího času mají WILL a SHALL funkci pomocných sloves. V této roli mají vždy stejný tvar.

Klasická pravidla

Následující pravidla jsou tradiční pravidla britské angličtiny, která se však nedodržují a to ani ve Velké Británii.

Prosté konstatování budoucnosti (bez zvláštního důrazu):

Osoba a číslo Použije se Příklad
1. os. jedn. č. SHALL I shall be there. /Budu tam./
2. os. jedn. č. WILL You will see. /Uvidíš./
3. os. jedn. č. WILL He/she/it will be there. /Bude tam./
1. os. množ. č. SHALL We shall be there. /Budeme tam./
2. os. množ. č. WILL You will see. /Uvidíte./
3. os. množ. č. WILL They will be there. /Budou tam./

Opačné použití - WILL namísto SHALL a naopak - vyjadřovalo zdůraznění (příkaz, výhružka, pevné odhodlání, atp.):

Osoba a číslo Použije se Příklad
1. os. jedn. č. WILL I will not tolerate this! /Tohle nehodlám snášet!/
2. os. jedn. č. SHALL You shall not pass! /Nesmíš projít!/
3. os. jedn. č. SHALL Give, and it shall be given unto you. /Dávej a bude ti dáváno./
1. os. množ. č. WILL We will do it! /Dokážeme to!/
2. os. množ. č. SHALL You shall complete this task by 10 a.m. /Tento úkol musíte splnit do 10:00./
3. os. množ. č. SHALL They shall survive. /Určitě přežijí./

Dnešní praxe

V současnosti budoucnost vyjadřujeme zejm. pomocí WILL.

Americká angličtina

V USA se dnes SHALL pro budoucí čas již vůbec nepoužívá. Užití SHALL v tomto kontextu působí velmi formálně, archaicky nebo dokonce povýšeně. Se slovem SHALL se však lze setkat v jiných situacích - v nabídkách a návrzích, dále v právnických a technických textech (více viz níže).

Britská angličtina

Ve Velké Británii není nezvyklé používat SHALL v první osobě jednotného i množeného čísla. Použít WILL však rozhodně není chybou, je to dokonce dnes již mnohem běžnější.

Jiná použití WILL a SHALL

Slovesa WILL a SHALL mají i jiná použití než je tvorba budoucího času.

WILL jako významové sloveso

WILL může vystupovat i v roli významového slovesa:

Do as you will. /Dělej si co chceš./
He willed him the house. /Odkázal mu dům./

Všimněte si, že je-li WILL použito významově, pak se chová jako běžné pravidelné sloveso.

SHALL v nabídkách a návrzích

Nabídky, zvláště zdvořilé, se tradičně vyjadřují pomocí SHALL. S tímto užitím se lze setkat i v USA.

Shall we dance? /Smím prosit?/
Shall I help you? /Mám ti pomoct?/

SHALL v právnických textech

Právní texty užívají SHALL k vyjádření povinnosti. Užívá se i v USA, zejména z důvodu zvyklosti. Užití je dnes poněkud kontroverzní.

The contractor shall provide... /Dodavatel musí zajistit.../

SHALL lze v tomto případě nahradit slovem must nebo souslovím is obligated to.

Resumé

Co si z toho všeho odnést? Ve stručnosti asi toto:

  • Budoucnost vyjadřujte jen a pouze pomocí slovesa WILL.
  • Sloveso SHALL používejte jen výjimečně, jste-li si jeho použitím zcela jisti (zejm. ustálené fráze, pořekadla, atp.).

Budete-li se držet těchto dvou bodů, určitě neuděláte zásadní chybu.

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?