Záludná slovíčka - BILLION a TRILLION

Slovíčka BILLION a TRILLION se zdají být jednoduchá. A také jsou, až na jednu drobnost - BILLION neznamená bilion a TRILLION neznamená trilion.

Ačkoliv je to velmi, velmi nelogické, ve skutečnosti:

  • Anglické slovo BILLION odpovídá české miliardě.
  • Anglické slovo TRILLION odpovídá českému bilionu.

Na vině je odlišný systém pojmenovávání velkých čísel v kontinentální Evropě a ve většině anglicky mluvících zemí.

Krátká a dlouhá škála

Oba systémy vychází z čísla milion a od něj odvozují další čísla pomocí latinských předpon (bi-, tri-, atd.). Liší se však v násobku.

Tzv. krátká škála, která je standardní v anglofonních zemích, používá násobek 1000 (tisíc). Bilion je tedy tisíc milionů, trilion je tisíc bilionů, atd.

U nás však používáme tzv. dlouhou škálu, kde je násobek 1000000 (milion), tedy bilion je milion milionů, trilion je milion bilionů, atd. Dlouhá škála navíc zavádí slova "miliarda", "biliarda", atd., kterými pojmenovává tisíce milionů, tisíce bilionů, atd.

Stejná čísla se tedy v krátké a dlouhé škále jmenují jinak a zároveň stejná pojmenování v jednotlivých škálách označují různá čísla. Pěkný zmatek, že?

Rozdíl mezi krátkou a dlouhou škálou ilustruje následující tabulka:

Anglicky (krátká škála) Číslo Česky (dlouhá škála)
million 1 000 000 (= 106) milion
billion 1 000 000 000 (= 109) miliarda
trillion 1 000 000 000 000 (= 1012) bilion
quadrillion 1015 biliarda
quintillion 1018 trilion
sextillion 1021 triliarda
septillion 1024 kvadrilion
... atd.

Problém se tedy netýká jen miliard a bilionů, ale všech velkých čísel (s výjimkou milionu). Čísla větší než biliony se však v běžné mluvě přeci jen už moc nevyskytují a problém je tak nejpalčivější právě u slov BILLION a TRILLION.

MILLIARD, BILLIARD, atd.

Stojí za zmínku, že v angličtině existují i slova z dlouhé škály jako MILLIARD nebo BILLIARD, tato slova se však nepoužívají. V minulosti se slovo MILLIARD používalo v britské angličtině, dnes je však i v ní normou používat pro miliardu pojem BILLION.

Dávejte proto velký pozor při překládání těchto velkých čísel, ať se nedopustíte zkreslení významu o mnoho řádů.

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?