Záludná slovíčka - CLASSIC a CLASSICAL

Dvojice slovíček CLASSIC a CLASSICAL je mimořádně matoucí. Obě slova totiž překládáme jako "klasický", přesto ale znamenají něco trochu jiného a nejde je proto zaměňovat.

Classical Music

Co znamená CLASSIC

Slovíčko CLASSIC může ve větě vystupovat jako podstatné nebo jako přídavné jméno.

CLASSIC jako podstatné jméno

Podstatné jméno CLASSIC znamená nejčastějši "klasika" ve smyslu vysoce uznávaného díla:

His book has become a classic.
(Jeho kniha se stala klasikou.)

Použití je ale širší, než na co jsme zvyklí v češtině. Kromě uměleckých děl se slovem CLASSIC může označovat i např. odborná publikace, pakliže představuje nejvýznamnější zdroj informací k danému tématu, obecně ale cokoliv uznávaného a nadčasového, tak např. i mimořádně zdařilý model motocyklu, který byl ve své době velice populární.

Slovíčko může znamenat také "klasik" ve smyslu významného autora:

I rarely read modern authors. I prefer the classics.
(Novodobé autory čtu málo. Mám raději klasiky.)

Hovorově se CLASSIC někdy používá stejně jako v češtině odkazujeme-li na události zábavné nebo protivné, které jsou však celkem očekávatelné a běžně k nim dochází:

She gave you a fake number? That's a classic.
(Dala ti špatné číslo? To je klasika.)

Podstatným jménem CLASSICS (vždy s "S" na konci a bez členu) se pak označuje humanitní obor, který se zabývá studiem latiny, řečtiny, související literaturou a historií, česky "klasická studia".

CLASSIC jako přídavné jméno

Přídavné jméno CLASSIC může v závislosti na kontextu znamenat:

 1. klasický v obdobném smyslu jako viz výše, tzn. uznávaný, kvalitní, časem prověřený

  a classic novel
  (klasický román)

 2. typický

  It was a classic example of poor planning.
  (Byl to klasický [typický] příklad špatného plánování.)

 3. standardní, běžný, všeobecně známý

  They play classic reggae.
  (Hrají klasické [běžný druh] reggae.)

 4. formální, elegantní, konzervativní, zdrženlivý, zejm. o oblečení

  He was wearing a classic cut suit.
  (Měl na sobě oblek klasického střihu.)

 5. odpovídající zavedeným zvyklostem, postupům, standardům

  It was a classic piece of research.
  (Byla to klasická [standardně zpracovaná] výzkumná práce.)

 6. dlouhodobě relevantní či používaný

  a classic design
  (klasické řešení, např. technické)

Adjektivem CLASSIC tedy odkazujeme především na vysokou kvalitu, nadčasovost, dlouhodobou relevanci, standardnost. Tyto charakteristiky ale mohou mít nejen historická, ale i vcelku moderní díla, ačkoliv nejspíše asi ne díla zcela nová, neboť ta nemohla své kvality zatím zcela prokázat.

Co znamená CLASSICAL

Slovo CLASSICAL zní velmi podobně, znamená ale něco trochu jiného. CLASSICAL je vždy přídavné jméno a na rozdíl od slova CLASSIC má jen několik poměrně úzce definovaných užití:

 1. vážná hudba a vše s ní související

  classical music
  (vážná hudba)

  classical piano
  (hra vážné hudby na klavír)

 2. klasický, tradiční - ve smyslu:

  • vycházející z první anebo nejvýznamnější etapy rozvoje nějakého umění

   classical balet
   (klasický balet)

  • vycházející z první významné etapy vědeckého bádání

   classical mechanics
   (klasická mechanika)

  • vycházející z dob některé dnes již zašlé civilizace

   Classical Nahuatl language
   (klasický Nahuatl [jazyk Aztéků])

 3. souvsející s antikou (i nepřímo, tj. např. v souvislosti s klasicismem)

  classical philosophers
  (klasičtí filosofové)

Slovo CLASSICAL tedy odkazuje především na vážnou hudbu, na tradiční proudy nějakého lidského snažení nebo na antiku, její umění, vědu, hodnoty, principy a postupy.

Stojí za zmínku, že jako "classical music" se v širším smyslu chápe nejen hudba, jejímiž autory jsou známí evropští hudební velikáni 18. a 19. století (Mozart, Beethoven, atd.), ale i veškerá orchestrální hudba podobného stylu bez ohledu na místo či období vzniku. Tedy za "classical music" lze chápat např. i hudbu ze STAR WARS.

Co si z toho odnést do praxe

Ze všeho nejdůležitější je asi zapamatovat si, že vážná hudba je vždy jen a pouze CLASSICAL MUSIC. To se totiž lidem plete asi nejčastěji a chybování v tomto dopadá nejhůř. Výraz CLASSIC MUSIC totiž znamená "běžná hudba", tedy něco úplně jiného!

Dále je dobré pamatovat, že "typický příklad" je správně CLASSIC EXAMPLE. Občas lze vídat i výraz CLASSICAL EXAMPLE, to však bývá dané jen nedůsledností nebo neznalostí autora sdělení.

A nakonec je dobré pamatovat, že CLASSIC může být i podstatné jméno a že pro anglické rodilé mluvčí může "klasika" být nejen uznávaný román, ale také třeba mimořádně povedený atlas hub nebo např. spolehlivé a dobře jezdící auto. A v hovorové řeči také zvlášť vydařený žertík.

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?