Záludná slovíčka - DINNER a SUPPER

Většina lidí zná obě tato slova ve významu "večeře" a považuje je za navzájem zaměnitelná. Ale tak jednoduché to bohužel není. O rozdílech ve významu, užití, ale i individuálním vnímání těchto slov prozradí více dnešní článek.

Dinner / Supper

Co znamená DINNER

Slovníky definují DINNER zpravidla jako "hlavní jídlo dne". Slovíčko tedy není zas až tak moc vázané na denní dobu, jak si mnozí myslí. Hlavní jídlo si člověk může dát večer, ale stejně tak dobře i v poledne, a slovem DINNER se tedy může myslet nejen večeře, ale i oběd.

Co znamená SUPPER

Slovo SUPPER dle většiny slovníků znamená večerní jídlo nebo drobné jídlo před spaním. Často je také chápáno jako poslední jídlo dne. Tohle slovíčko je tedy již s večení dobou mnohem více spojené, na druhou stranu se však nemusí nutně jednat o večeři v pravém smyslu slova, ale třeba i jen o takovou menší, večerní svačinku.

Reálné používání

Stručně řečeno, neexistuje jeden všeobecně platný způsob pojmenovávání hlavních jídel. Dalo by se předpokládat, že např. jedna varianta je britská a druhá americká, ale tak to není.

Různé komunity říkají svým jídlům různě - záleží na dialektu, geografické lokalitě, společenské třídě a dost možná i na různých dnes již jen těžko dohledatelných historických souvislostech. Tedy žádné jednoduché pravidlo, které by se dalo naučit a v praxi aplikovat, zkrátka není.

Na čem se všichni v zásadě shodnou je jenom to, že snídaně je BREAKFAST. Obědu dnes většina lidí říká LUNCH, ale v některých oblastech se mu i dnes říká DINNER. Se samotnou večeří je to nejsložitější. Pro někoho je to zásadně DINNER, pro někoho zásadně SUPPER (tj. zejm. pro ty, kdo DINNER mají k obědu) a spoustě lidem je to jedno a používají pro večeři obě slova jako zaměnitelná.

Osoby s velmi pozitivním vztahem ke stravování (jako např. hobiti) si pak s chutí dají obojí - nejprve DINNER jakožto hlavní večeři, a pak ještě pro jistotu takovou menší, pojistnou SUPPER, protože s prázdným žaludkem se jak známo špatně usíná.

Večeře? Ano, ale s kým a kde?!

Rozdíly však nekončí jen u denní doby, kdy se dle různých mluvčích DINNER jí. I ti, kdo si jak DINNER tak SUPPER spojují s večeřením, mohou rozlišovat některé další rozdílnosti v použití obou slov.

Tak např. pro řadu lidí je SUPPER spíše večeře, kterou si člověk udělá soukromě doma pro sebe a své nejbližší a která je tedy spíše neformální. Jakmile však na večeři pozvou nějakého hosta, jakmile se večeří trochu víc na úrovni nebo jakmile se na večeři jde ven, na nějakou jen trochu formálnější akci, stává se z celé věci rázem DINNER.

Kolokace a vazby

O tom, že slova nelze chápat jako zcela zaměnitelná ostatně svědčí i např. to, že se zásadně pořádají DINNER PARTY, nikdy SUPPER PARTY, nebo že Poslední večeře v Bibli je naopak zásadně THE LAST SUPPER.

Závěrem

Co si z toho odnést? Především to, že se slovy DINNER a SUPPER to není tak jednoduché, jak si mnozí lidé myslí a jak mnozí lidé tvrdí, že tato slova nemusí vždycky znamenat jednoduše jenom to, co my chápeme pod pojmem večeře, a že význam mnohdy v praxi záleží i na konkrétním mluvčím nebo autorovi textu.

Při aktivním používání angličtiny nejlépe předejdete nedorozumění kombinací BREAKFAST - LUNCH - SUPPER. Bohužel tato trojice je spíše méně obvyklá a řadě rodilých mluvčích bude znít nezvykle. Bude jim totiž divné, že si za celý den nedáte pořádnou DINNER.

Čistě z pohledu frekventovanosti je dnes asi nejčastější kombinace BREAKFAST - LUNCH - DINNER.

Zajímavé související odkazy

Jak vidí otázku DINNER vs SUPPER Američané
Obecná frekventovanost slov BREAKFAST, LUNCH, DINNER, SUPPER v knihách

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?