Záludná slovíčka - POST a MAIL

V dnešním článku si jednak ujasníme, kdy používat POST a kdy MAIL, mluvíme-li o poště, a zároveň si řekneme některé méně známé významy obou těchto slov.

POST, MAIL a pošta

Slova POST a MAIL si spojujeme především s poštou. Jako podstatná jména označují:

  • poštovní systém (the post, the mail)
  • čas doručování nebo odesílání pošty
  • poštovní zásilky

Obě slova můžeme používat také jako slovesa ve smyslu poslat poštou...

... nebo jako přídavná jména ve smyslu poštovní.

Vystupují-li jako přídavná jména, mají někdy mírně odlišný tvar, např. postal service nebo mailing address.

Několik příkladů použití:

Send it by post. (Pošlete to poštou.)
Have you opened your post yet? (Už sis přečetl svou poštu?)
I missed the morning post. (Propásnul jsem ranní doručení.)

You should have it in the incoming mail. (Měl byste to mít v doručené poště.)
I will mail it to you. (Pošlu ti to poštou.)
What's your mailing address? (Jaká je vaše poštovní adresa?)

POST vs MAIL - v čem je rozdíl?

Slovíčko POST se používá hlavně v britské angličtině. V angličtině americké je mnohem běžnější MAIL. Obě varianty jazyka však nezapřou společné kořeny a tyto dva pojmy se proto do určité míry mísí, zvláště u složených a víceslovných výrazů.

Poštovní služba a zásilky

V americké angličtině vždy mail, v britské převážně post, ale používání mail není chybou.

Pobočka pošty

Pobočka pošty se v britské i americké angličtině označuje stejně jako post office.

Poštovní schránky

Veřejná poštovní schránka určená k odesílání pošty se označuje jako post box (psáno někdy také postbox). Typická britská červená schránka sloupkovitého tvaru se jmenuje pillar box. V USA jsou schránky na odesílání modré a označují se buďto také post box nebo případně mailbox či drop box.

Soukromá schránka na příchozí poštu se ve Velké Británii označuje jako letter box, v USA většinou jako mailbox.

Zajímavost

Tak trochu ironií je, že ve Velké Británii poště sice říkají post, ale největší poštovní služba se jmenuje Royal Mail, zatímco v USA říkají poště mail, ale státní pošta se jmenuje United States Postal Service, která - aby toho zmatku nebylo málo - má výhradní právo doručovat do schránek označených jako U.S. Mail.

Elektronická pošta

Elektronická pošta, ať už je řeč o systému nebo konkrétní zprávě, je vždy email nebo mail, nikdy post.

POST - další významy

Slovo POST má také mnoho dalších významů, které již většinou nemají zvláštní vazbu na britskou angličtinu. Je jich mnoho a tak si ukážeme jen ty nejdůležitější z nich.

POST ve smyslu pracovní pozice

Slovem POST lze označovat důležitou pracovní pozici nebo funkci, stejně jako v češtině.

POST ve smyslu sloupku

POST je také sloupek, nejčastěji dřevěný nebo kovový, jehož smyslem je buďto označovat místo, nebo něco držet.

Tak např. fence post je sloupek plotu, signpost je cedule na sloupku, typicky s funkcí ukazatele či rozcestníku, a goal posts jsou zase postranní sloupky brány např. v rugby, fotbale či hokeji.

POST ve smyslu místa či stanoviště

Dále se POST používá k označení stanoviště, často vojenského, jako např. ve větě:

Guards man your posts! (Stráže, zaujměte svá stanoviště!) ← všimněte si také zajímavého použití "man" jako slovesa.

POST a Internet

Slova POST se hojně využívá na Internetu k označení odeslání komentáře či příspěvku (např. to post a comment). Články na blogu se také označují převážně jako post nebo blog post a jen zřídkakdy jako article.

Předpona POST

Velmi často se POST používá také jako předpona s významem "po" (časově). Mnohá tato slova pronikla i do češtiny v nezměněné nebo jen mírně počeštěné podobě - např. postprocessing nebo postproduction (postprodukce), aj. Mnoho dalších takových slov jsme však do češtiny nepřevzali, protože máme k dispozici zavedená česká slova, např. post-war (poválečný).

MAIL - další významy

Slovíčko MAIL je naštěstí významově chudší. Kromě pošty znamená ještě zbroj (historickou, např. u rytíře).

V širším smyslu slova je mail jakákoliv kovová historická zbroj (synonymum: armour). Dnes se však mail chápe hlavně ve smyslu kroužkové zbroje, tedy ve smyslu slova chainmail.

Vedle toho se lze setkat s pojmy ring mail, což je zbroj z větších kroužků našitých např. na kůži, a scale mail, což je zbroj šupinová. Dnes se však upřednostňuje používat spíše termíny ring armour a scale armour.

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?