Záludná slovíčka - STUFF

Dnes se stručně podíváme na hovorové slovíčko STUFF, které se mnoha lidem špatně učí a překládá, protože k němu neexistuje plnohodnotný český ekvivalent.

Většina anglických slov má v češtině své protějšky s přesně stejným nebo velmi podobným významem. Existují však výjimky v podobě slov, která žádný jednoduchý překlad nemají.

Jednou takovou výjimkou je i slovíčko STUFF.

Co znamená STUFF?

STUFF se nejčastěji používá jako hovorové, neurčité, souhrnné označení pro nějakou logicky související skupinu věcí, když o těchto věcech mluvíme obecně, tzn. není důležité, o co konkrétně jde. Příklad:

She packed all her stuff and left.
(Sbalila si všechny věci a odešla.)

Všimněte si, že v této větě vůbec není podstatné, co si dotyčná přesně sbalila. Hlavním sdělením je, že odešla, a že to nejspíš bude na trvalo.

Pod slovem STUFF se přitom mohou zahrnout nejen hmotné předměty, ale také např. události a činnosti. Příklad:

Lots of good stuff going on there.
(Pořádá se tam spousta zajímavých akcí.)

Kromě toho se STUFF používá také ve smyslu "hmota" resp. "materiál" a také v celé řadě frází, z nichž mnohé jsou idiomatické (tzn. jejich pravý význam se liší od doslovného překladu).

Další příklady použití

Pojďme si ukázat více příkladů použití, abychom slovíčku STUFF co nejlépe porozuměli:

Put all your stuff in the locker. (Dej si všechny věci do skříňky.)
This stuff is useless. (Tohleto je nepoužitelný.)
Stop doing this kind of stuff! (Přestaň už dělat tyhle věci!)
He really knows his stuff. (On tomu fakt rozumí.)
Put some stuff in there. (Něco tam dej.)
Good stuff! (Dobrej matroš!)
Stop giving me that stuff! (Přestaň mi vykládat blbosti!)
Pay attention. This is important stuff. (Dávej pozor. Tohle je důležitý.)
... and stuff (like that). (... a tak podobně.)

Z příkladů je vidět, že slovíčko STUFF je významově mimořádně flexibilní.

Jak přeložit STUFF?

STUFF se v učebnicích obvykle překládá jako "věci". Takový překlad však ne vždy funguje dobře.

Ve skutečnosti v češtině nemáme žádné jedno slovo, kterým by se dalo STUFF vždy jednoduše přeložit. STUFF proto musíme překládat volně, podle kontextu. V různých vazbách se pro něj hodí různé překlady jako např. "věci", "to", "tohle", "něco", "zboží", "materiál", "záležitost", "téma", "výbava" a mnohé jiné.

Gramatika

STUFF je nepočitatelné a používá se vždy v jednotném čísle; i když označuje více věcí najednou (tzn. vždy STUFF, nikdy STUFFS).

(Ne)formálnost slova STUFF

Slovo STUFF jako podstatné jméno se obecně považuje za hovorové, je však nutné přihlížet k jeho konkrétnímu užití, protože zatímco v některých případech je jen "trochu hovorové", jindy patří vysloveně do oblasti slangu či dokonce vulgarizmů.

Sloveso TO STUFF

Sloveso TO STUFF znamená mj.:

  • "vycpat" (mrtvé zvíře)
  • "nadít" (naplnit nádivkou)
  • "nacpat" (např. věci do batohu)
  • "naplnit" (např. polštář)

Plnící materiál (vycpávka, nádivka, náplň) je anglicky STUFFING.

Pozn.: Tato použití jsou spisovná.

STUFF vs. STAFF

Je třeba dávat pozor, abychom si nepletli slovo STUFF se slovem STAFF (s "A"), které se vyslovuje i píše skoro stejně, znamená však něco úplně jiného.

STAFF znamená "personál", "hůl" (jakou má kouzelník), "notová osnova", "stožár" a jako sloveso (TO STAFF) "personálně obsadit".

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?