Záludná slovíčka - VERY

Slovo VERY je jedno z prvních, na které při studiu angličtiny narazíme. Jeho základní význam je "velmi", kromě toho však má i několik dalších použití - často na první pohled poměrně nezvyklých.

Základní význam slova VERY

VERY nejčastěji používáme spolu s přídavným jménem a to ve smyslu "velmi" resp. "moc":

He was very angry. (Byl velmi naštvaný.)
This is very interesting. (Tohle je moc zajímavé.)
I think this is not a very good idea. (Myslím, že tohle není moc dobrý nápad.)

VERY a slovesa

Začátečníci intuitivně zkouší používat VERY i se slovesy:

I very like you. (Mám tě moc rád ... ŠPATNĚ!!!)

Takové použití však není možné. Místo toho se užívají obraty jako "very much", "a lot", "a great deal", např. takto:

I like you very much.
I like you a lot.
I like you a great deal.

Méně známé způsoby použití

V začátcích si se základním významem slovíčka VERY jistě vystačíme. Jakmile však začneme opouštět svět učebnicových textů, záhy narazíme i na jiná použití slova VERY, která nám budou připadat nezvyklá, nebo jim dokonce nebudeme rozumět.

VERY jako forma zdůraznění

Slovo VERY se velmi často používá jako zdůrazňovací slovíčko (v angl. tzv. intensifier), což často překládáme slovem "úplně":

The very first iPhone was sold in Auckland, New Zealand. (Úplně první iPhone byl prodán v Aucklandu na Novém Zélandu.)
The Very Best of Deep Purple. (název hudebního alba; použito ve smyslu "to úplně nejlepší z tvorby Deep Purple")

VERY ve smyslu "přesně"

... and at that very moment ... (... a přesně v tu chvíli ...)
This is the very tool I need. (Tohle je přesně ten nástroj, který potřebuji.)

VERY ve smyslu "pouhý" resp. "samotný"

His very name struck terror in the hearts of his enemies. (Pouhé jeho jméno vyvolávalo strach v srdcích jeho nepřátel.)
The very idea is stupid. (Celý ten nápad je pitomý.)
His very life was in danger. (Samotný jeho život byl v ohrožení.)

VERY ve smyslu "vlastní"

He was betrayed by his very son. (Zradil ho jeho vlastní syn.)

VERY ve smyslu "ten samý"

It was the very man I had seen earier. (Byl to ten samý muž, kterého jsem viděl předtím.)

Jak je vidět, slovíčko VERY je o poznání složitější, než se na první pohled zdá. Výše uvedené způsoby použití přitom nejsou nikterak vzácné a lze se s nimi vcelku běžně v praxi setkat. Nenechte se tím vyvést z míry.

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?