Historie
die

Průzkumník slov a frází [?]

Vyhledat slovo nebo frázi:

 

Co znamená dieVýslovnost M

  1. základní slovní zásobaumřít
  2. základní slovní zásobazemřít

die - frázová slovesa

die away
pokročilá frázová slovesadoznít, pokročilá frázová slovesapohasnout, pokročilá frázová slovesazaniknout
die back
frázová slovesa pro labužníkyodumřít o rostlině
die down
frázová slovesa pro labužníkypolevit např. vítr, bouřka, frázová slovesa pro labužníkyzmírnit se např. vítr, bouřka
die off
pokročilá frázová slovesavyhynout, pokročilá frázová slovesavymírat lidé, zvířata, rostliny; ve velkém
die out
pokročilá frázová slovesavyhynout, pokročilá frázová slovesavymírat

Výrazy podobné die

Rozšířené funkce nejsou dostupné - přihlašte se!

Abyste viděli vaše slovíčka, poznámky a aby se použila vaše nastavení, musíte se .