Historie
run

Průzkumník slov a frází [?]

Vyhledat slovo nebo frázi:

 

Co znamená runVýslovnost M

  1. základní slovní zásobaběžet
  2. základní slovní zásobautíkat
  3. rozšířená slovní zásobaběh
  4. rozšířená slovní zásobaprůběh
  5. rozšířená slovní zásobachod
  6. oborová angličtina - Business Englishvést firmu

Zobrazit více souvislostí

Nepravidelné sloveso run

Sloveso run je striktně nepravidelné. Jeho tvary jsou:

run-ran-run

run - frázová slovesa

run about
základní frázová slovesaběhat kolem, základní frázová slovesapobíhat
run across
základní frázová slovesanarazit na co, koho; náhodně
run after
základní frázová slovesaběhat za kým; např. děvčaty, základní frázová slovesapronásledovat
run along
základní frázová slovesaběžet pryč, pokročilá frázová slovesaodejít
run around
základní frázová slovesaběhat kolem, pokročilá frázová slovesacourat se neznámo kde, základní frázová slovesapobíhat
run at
frázová slovesa pro labužníkyzaútočit na koho
run away
pokročilá frázová slovesaodtékat o vodě, základní frázová slovesaprchat, základní frázová slovesauprchnout, základní frázová slovesautéct, pokročilá frázová slovesavytékat o vodě
run back
základní frázová slovesaběžet zpět, pokročilá frázová slovesaprojít si dokument ještě jednou, pokročilá frázová slovesapřetočit pásku zpět
run down
pokročilá frázová slovesadopadnout zločince, atp., pokročilá frázová slovesakritizovat koho, pokročilá frázová slovesapřejet chodce, základní frázová slovesaseběhnout dolů, pokročilá frázová slovesashazovat koho, pokročilá frázová slovesauštvat koho, pokročilá frázová slovesavybít se baterie
run in
pokročilá frázová slovesasebrat koho; zatknout, základní frázová slovesavběhnout dovnitř, pokročilá frázová slovesazajíždět nové auto
run into
základní frázová slovesanarazit na koho, co; i např. problémy, základní frázová slovesavrazit do čeho, např. stromu autem
run off
základní frázová slovesaprchat, základní frázová slovesauprchnout, základní frázová slovesautéct, pokročilá frázová slovesavypustit vodu z nádoby, pokročilá frázová slovesavytisknout
run on
pokročilá frázová slovesapokračovat, frázová slovesa pro labužníkyžvanit zdlouhavě
run out
pokročilá frázová slovesaodtéct, frázová slovesa pro labužníkyodvinout lano z navijáku, základní frázová slovesavyběhnout, pokročilá frázová slovesavypršet čas, pokročilá frázová slovesavytéct
run out of
základní frázová slovesadojít co, o zásobách, základní frázová slovesavyčerpat co, zásoby
run out on
pokročilá frázová slovesautéct od koho; manžela, manželky
run over
pokročilá frázová slovesaprojít si text, atp., základní frázová slovesapřejet koho, autem schválně, základní frázová slovesapřetéct, pokročilá frázová slovesazaskočit k sousedovi, atp.
run round
pokročilá frázová slovesacourat se neznámo kde
run through
frázová slovesa pro labužníkyprobodnout koho, co; čím, frázová slovesa pro labužníkyprohnat co, kým; např. kopí nepřítelem, pokročilá frázová slovesaprojít si text, atp., pokročilá frázová slovesaprolistovat text, atp., pokročilá frázová slovesapromarnit co, pokročilá frázová slovesapromrhat co
run up
pokročilá frázová slovesavyhnat ceny nahoru, pokročilá frázová slovesavytáhnout plachty, pokročilá frázová slovesavztyčit vlajku
run up against
pokročilá frázová slovesanarazit na problémy, obtíže

Výrazy podobné run

Rozšířené funkce nejsou dostupné - přihlašte se!

Abyste viděli vaše slovíčka, poznámky a aby se použila vaše nastavení, musíte se .