Historie
speak

Průzkumník slov a frází [?]

Vyhledat slovo nebo frázi:

 

Co znamená speakVýslovnost M

  1. základní slovní zásobamluvit

Zobrazit více souvislostí

Nepravidelné sloveso speak

Sloveso speak je striktně nepravidelné. Jeho tvary jsou:

speak-spoke-spoken

Slovo speak ve frázích

základní frázeDo you speak English?(Mluvíte anglicky?)
základní frázePlease speak English.(Mluvte prosím anglicky.)
základní frázeSpeak slowly, please.(Mluvte prosím pomalu.)
základní frázePlease speak more slowly.(Mluvte prosím pomaleji.)
základní frázeI don't speak French.(Nemluvím fracouzsky.)
pokročilé frázeCould you speak more slowly?(Můžete mluvit pomaleji?)
pokročilé frázeDid you want to speak to me?(Přál jste si se mnou mluvit?)
pokročilé frázeLet's not speak of it.(Nemluvme o tom.)
pokročilé frázeLet him speak.(Nechte ho mluvit.)
pokročilé frázeWhen did you speak to him?(Kdy jsi s ním mluvil?)

speak - frázová slovesa

speak against
základní frázová slovesakritizovat co, pokročilá frázová slovesavyslovit se proti čemu
speak for
pokročilá frázová slovesamluvit za koho, pokročilá frázová slovesapodporovat koho v diskusi
speak out
základní frázová slovesaozvat se říct otevřeně svůj názor, základní frázová slovesapromluvit říct svůj názor, základní frázová slovesaříct nahlas svůj názor
speak up
základní frázová slovesamluvit nahlas, základní frázová slovesaozvat se říct otevřeně svůj názor, základní frázová slovesapromluvit říct svůj názor

Výrazy podobné speak

Rozšířené funkce nejsou dostupné - přihlašte se!

Abyste viděli vaše slovíčka, poznámky a aby se použila vaše nastavení, musíte se .