AJS skóre

Dnešní menší update zavádí nové bodové hodnocení, tzv. AJS skóre. Toto skóre v sobě zahrnuje body za natrénovanou slovní zásobu, osvojené fráze, frázová slovesa i zvládnutý poslech.

Proč je potřeba?

Doposud byla hlavním měřítkem studia na našem webu hodnota Slovní zásoby prokázané v rámci osobního tréninkového plánu. Ta však již nějaký čas neplnila svůj původní účel, neboť nezohledňovala některý novější obsah webu. Proto zavádíme AJS skóre, nové hodnocení, které tento nedostatek řeší.

Co je AJS skóre?

Jedná se o souborné bodové hodnocení za plnění tréninkového plánu. Každá část plánu do AJS skóre přispívá, různé části plánu se však na jeho hodnotě podílejí v různé míře. Např. poslech má menší váhu než aktivní osvojení slovní zásoby. Naopak fráze mají váhu větší.

AJS skóre se stává hlavním měřítkem úspěšnosti studia na Anglických slovíčkách. Zařadili jsme jej proto do statistik a žebříčků, kde zaujímá prominentní postavení.

Screenshot AJS skóre

Co bude se slovní zásobou?

Původní hodnocení na základě osvojené slovní zásoby na webu zůstane. Bude mít nadále svůj graf ve statistikách i svůj žebříček.

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?