Aktualizace systému výslovnosti

V dnešní drobné aktualizaci bylo provedeno několik změn týkajících se výslovnosti. Při této příležitosti též připomínáme, jak přesně výslovnost na Anglických slovíčkách funguje a jaké jsou její limitace.

Dvojí systém výslovnosti

Anglická slovíčka používají dva samostatné systémy výslovnosti. Oba systémy jsou založené na strojové syntéze hlasu (tzv. text-to-speech), liší se však kvalitou zvukových výstupů a možnostmi, které nabízí.

Orientační výslovnost - syntéza hlasu přímo na serveru Anglických slovíček

První ze systémů generuje audio nahrávky výslovnosti přímo na serveru Anglických slovíček a to za pomoci volně dostupné technologie strojové syntézy hlasu. Jinými slovy, na serveru běží software, který je schopný jakékoliv slovo či větu ad hoc převést na audio nahrávku.

Výhodou tohoto řešení je zejm. to, že dokáže okamžitě nabídnout výslovnost skutečně jakéhokoliv slova či věty, kterou do systému zadáte. Nevýhodou je pak především skutečnost, že technologie syntézy hlasu, kterou náš server používá, není zvlášť pokročilá a výstupy proto nebývají vždy ideální.

Výslovnost tohoto typu na našich stránkách označujeme jako orientační. Orientační výslovnost slouží skutečně jen k tomu, aby si uživatel mohl udělat *rámcovou* představu o tom, jak se dané slovíčko vyslovuje. Není vhodná pro trénink v režimu Poslech, na to její kvalita nedostačuje.

Orientační výslovnost se v současnosti používá už jenom pro uživatelské slovníky. To protože do svých slovníků si uživatelé systému mohou zadat skutečně jakákoliv slova, vč. slov, která systém vůbec nezná. Není tedy možné použít pro ně předpřipravené nahrávky.

Orientační výslovnost používá mužský hlas.

Kvalitní výslovnost - nahrávky vytvořené pokročilou syntézou hlasu

Druhý systém výslovnosti spoléhá na externí, komerční službu, která nabízí syntézu hlasu vyšší kvalitativní úrovně. Výslovnost získaná touto cestou je neporovnatelně lepší a je použitelná i pro věty a pro trénink poslechu. Slovíčka, u kterých dokonce ani tato lepší syntéza nedává vyhovující výsledek, jsou navíc v systému označena a z poslechových tréninků vyloučena.

Tento druhý systém výslovnosti se na našich stránkách označuje jako výslovnost kvalitní a používá se dnes všude tam, kde je to z povahy věci možné, zejm. pak při tréninku systémových slovníků a také v poslechových trénincích.

Kvalitní výslovnost používá ženský hlas.

Co přináší dnešní aktualizace

Dnešní aktualizace především vyřešila problém, který vznikl při loňské migraci Anglických slovíček na nový server a který se projevoval tím, že orientační výslovnost fungovala jen částečně. Byla totiž schopná poskytovat nahrávky pro slova, která už vygenerovala v minulosti, avšak nedokázala generovat nahrávky nové.

Příčinou byla skutečnost, že během migrace se nezdařilo přenést i systém strojové syntézy hlasu a ten musel být tedy nainstalován znovu, zcela od nuly, v nové verzi, musel do něj být nahrán původní hlas, atd.

Toto bylo dnes konečně dořešeno. Orientační výslovnost, ač nedokonalá, je tak opět v plné kondici a je připravena generovat pro Vás nahrávky i pro zcela nová slova a věty, které si uložíte do svých uživatelských slovníků.

Červené ikonky reproduktoru

Při této příležitosti bylo do systému navíc doplněno i vizuální oddělení kvalitních a orientačních nahrávek. Ikonky reproduktoru, se kterými se můžete v systému často setkat, mají nyní dvě varianty - standardní šedou () a novou, načervenalou (). Načervenalé ikonky znázorňují, že dané slov pochází z uživatelského slovníku a tedy že bude přehráno jenom za pomoci méně pokročilé, orientační výslovnosti.

Vývoj výslovnosti do budoucna

Jsme si vědomi skutečnosti, že řešení výslovnosti na Anglických slovíčkách není ideální, považujeme jej však za dostatečné pro daný účel. Kvalitní výslovnost v naprosté většině případů dává velmi dobrý výsledek a umožňuje poslechové tréninky systémových slovníků, orientační výslovnost pak nabízí alespoň nějakou, byť nedokonalou možnost přehrát si, jak se slovo zhruba vyslovuje, i pro slova, která v systému nejsou.

Do budoucna samozřejmě počítáme s tím, že jakmile se objeví lepší systém syntézy hlasu, který kvalitativně překoná stávající řešení, že na něj přejdeme a i dřívější nahrávky s jeho pomocí přegenerujeme. V současnosti už samozřejmě takové systémy existují, bohužel ale většinou nejsou dostupné pro komerční využití anebo mají stanovené takové licenční podmínky či takovou cenovou politiku, že pro účely Anglických slovíček nedávají smysl.

Dříve či později se však zcela jistě podaří přejít na novější systém syntézy hlasu, který poskytne zase o kus lepší výsledky.

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?