Analyzátor anglických textů

Po menší letní odmlce dnes přicházíme s novou funkcí. A ne tak ledajakou. Představuje totiž spojovací článek mezi naší aplikací a světem "tam venku". Jmenuje se Analyzátor anglických textů.

Co to je?

Pomocí analyzátoru můžete v anglickém textu vyhledat slovíčka a vytvořit si z nich slovníček k vytisknutí nebo uživatelský slovník pro funkci Moje slovníky (pouze ve verzi PRO).

Do analyzátoru můžete zadat libovolný text. Může to být cokoliv - zpráva ze CNN, článek z Wikipedie nebo třeba "Úvod do konstrukce parních turbín". Je to na vás. Zadejte si tam co potřebujete a co vás zajímá.

Co přesně analyzátor dělá?

Analyzátor pro vás v textu vyhledá slovíčka a řekne Vám:

 • Jak dobře slovní zásoba, kterou denně trénujete na AJS, pokrývá zadaný text.
 • Odhadne pro vás obtížnost textu po stránce použité slovní zásoby.
 • Ukáže vám, v jakém poměru jsou v textu zastoupena základní a pokročilá slovíčka.

Každé jednotlivé slovíčko se navíc obarví podle následujícího klíče:

 • Zelená - nalezená slovíčka (přesná shoda).
 • Modrá - slovíčka nalezená v jiném tvaru (např. množné číslo, minulý čas, průběhový čas slovesa, atp.).
 • Žlutá - vlastní jména (Petr, Sidney, USA, atp.). Detekce vlastních jmen není 100%, její úspěšnost je však dostačující.
 • Fialová - minulé tvary nepravidelných sloves.
 • Šedá - triviální slovíčka ("a", "the", "don't", atp.).
 • Červená - nenalezená slovíčka.

Z takto zpracovaného textu si můžete jednoduchým nástrojem vybrat slovíčka, která chcete, a vytvořit si z nich slovníček. Jsou vám při tom k dispozici filtry, kterými můžete z výsledků vyřadit nežádoucí skupiny slovíček.

Předpokládejme například, že už dobře zvládáte základní slovní zásobu. Základní slovíčka ale tvoří větší část slovní zásoby téměř libovolného textu. V takovém případě zřejmě budete chtít z vytvořeného slovníčku základní slovní zásobu vyřadit, aby slovníček nebyl příliš dlouhý. Jindy můžete chtít v textu z nějakého důvodu ponechat vlastní jména. Toto a podobné úkony v analyzátoru provedete několika málo kliknutími.

Profiltrovaný seznam slovíček máte poté možnost upravit v editačním formuláři, který vám umožňuje provést dodatečné ruční úpravy. Můžete například:

 • Odstranit nežádoucí slovíčka.
 • Upravit anglická slovíčka do jiného tvaru (např. z množného čísla "dogs" na jednotné "dog").
 • Přidávat, odstraňovat nebo měnit analyzátorem nalezené překlady.
 • Doplnit význam u slovíček, která systém nezná.

Co je možné s výsledným slovníčkem dělat?

Hotový slovníček si můžete vytisknout. Uživatelé s prémiovými účty, kteří mají k dispozici funkci Moje slovníky, si navíc mohou slovníček uložit a rovnou ho začít trénovat v tréninku.

Slovíčka lze také přidat k některému již existujícímu uživatelskému slovníku. Tímto způsobem je např. možné z několika desítek článků z BBC sestavit vlastní slovníček pojmenovaný "BBC World News". Ten pak můžete trénovat a zakrátko tak zvládnete specifickou slovní zásobu tohoto zpravodajského serveru.

Tohle všechno přitom můžete udělat aniž byste jakákoliv slovíčka hledali, sami překládali nebo ručně zadávali.

Analyzátor najdete tady.

Kam dál?