Anglická slovní zásoba v číslech

Kolik slovíček je třeba umět, abychom se dorozuměli? Kolik stačí k přečtení novin? A kolik jich zná průměrný rodilý mluvčí? Podobné otázky si klade snad každý, kdo se učí anglicky. Dopídit se uspokojivých odpovědí však vůbec není snadné.

Proč je těžké uvést smysluplná čísla

Hlavní problém spočívá v tom, že otázky tohoto typu jsou vágní a ještě k tomu velmi subjektivní. Následuje několik příkladů:

Otázka: Kolik potřebuji umět slovíček, abych se dorozuměl(a)?

Co to ale je dorozumět se? Pro někoho to znamená být schopný doptat se kudy na nádraží, jiný si pod tím představuje schopnost prezentovat výsledky své práce na firemní schůzi.

Otázka: Kolik slovíček je potřeba znát k přečtení novin?

Jenže jakých novin? Bulváru? Deníku? Ekonomického zpravodaje? A co je to přečtení? Je to pochopení hlavních myšlenek nebo perfektní porozumění sdělení v celém jeho rozsahu včetně toho, co se píše mezi řádky?

A k tomu zde ještě máme zcela fundamentální problém a totiž jak jednoznačně rozlišit, co jsou alternativní tvary téhož slova a co už jsou dvě různá slova?

Těžko se pak divit, že na Internetu najdeme cifry od Šumavy k Tatrám, a vlastně tak pořádně nevíme, co si z toho máme vzít.

Kolik slov má angličtina

Přesný údaj nikdo nezná. Nicméně s určitostí víme, že nejrozsáhlejší soudobý anglický slovník Oxford English Dictionary obsahuje neuvěřitelných 300 000 hlavních hesel a spolu se složeninami a odvozeninami pak dokonce 620 000 různých slovních tvarů.

Jedná se přitom o slovník moderní angličtiny, který navíc neobsahuje vysoce odborné termíny z mnoha odvětví.

Moderní angličtina má takto obrovskou slovní zásobu zejména proto, že v průběhu staletí asimilovala velké množství slov z jiných jazyků. A zdaleka ne jen těch evropských.

Naštěstí ale opravdu není třeba znát 300 tisíc slov, abychom mohli říct, že umíme anglicky.

Basic English

Na počátku minulého století přišel jistý pan Ogden s myšlenkou vytvořit zjednodušenou verzi angličtiny. Měla sloužit zejména jako mezinárodní dorozumívací prostředek a také pomáhat těm, kdo se tu skutečnou angličtinu učili jako svůj druhý jazyk. Ogden svou angličtinu pojmenoval Basic English a vydal o ní v roce 1930 knihu s názvem "Basic English: A General Introduction with Rules and Grammar".

Hlavní myšlenka byla odstranit z angličtiny všechny složité konstrukty a zachovat jen velmi jednoduchý způsob vyjadřování. Basic English tak zůstala plně srozumitelná rodilým mluvčím, zároveň však byla mnohem snazší na naučení.

Nejzákladnější slovní zásoba Basic English (tzv. core vocabulary) obsahovala pouhých 850 slov. Jednalo se o základní slovní tvary a počítalo se s používáním odvozenin (like -> dislike, likely, unlikely).

Ogden dále navrhoval, že každý student by se měl k této základní slovní zásobě naučit ještě asi 100 dalších nejzákladnějších slovíček ze svého oboru činnosti a dalších 50 slovíček ze své konkrétní specializace v něm.

Těchto celkem 1000 základních slovíček považoval za dostatek k elementárnímu dorozumění se v každodenním životě jedince. Zároveň předpokládal, že běžný vzdělaný jedinec rozumí dalším asi 350 "mezinárodním" slovíčům (v současnosti např.: leasing, manager, standard, super, hotel, aj.).

Simple English

Simple English je jazyk podobný Basic English, který se používá na Simple English Wikipedia. Jedná se opět o zjednodušenou verzi angličtiny, jejíž slovní zásoba je 1500 slov, a která velmi zhruba odpovídá Ogdenově Basic English.

Simple English Wikipedia (SEW) je skvělým zdrojem studijních textů pro mírně pokročilé (zhruba od A2 výše dle CEFR). Čtením Simple English Wikipedia je možné učit se anglicky. Každý článek totiž nutně obsahuje vedle standardních 1500 slov Simple English i několik slov nových, která souvisí s probíraným tématem. Čtením článků na SEW se proto slovní zásoba postupně rozšiřuje a tento zdroj proto velmi doporučujeme jako doplněk studia na Anglických slovíčkách.

Pojmy Basic English a Simple English se v běžné mluvě zaměňují a pokud nebudeme pedanty, můžeme je ve většině situací považovat za synonymní. Vždy se jedná o zjednodušenou formu angličtiny vhodnou pro studium.

Základní slovní zásoba na AJS

Slovník základní slovní zásoby na našem webu přibližně odpovídá slovní zásobě Simple English a obsahuje zhruba stejný počet anglických slov.

Pokud tedy zvládnete nastudovat základní slovní zásobu na našem webu, měli byste být blízko hranice, kdy angličtinu budete moci používat v běžném životě.

Je rozumět a rozumět...

Slovní zásoba těchto cca 1500 slov však nestačí k bezproblémovému využívání nezjednodušených zdrojů. Pro srovnání - u rodilých mluvčích má podobnou slovní zásobu asi 3-4 leté dítě. K přečtení novin nebo sledování zpravodajství zkrátka potřebujete více.

Na Anglických slovíčkách strojově zpracováváme úryvky z původních nezjednodušených zdrojů. Používáme servery jako Wikipedia, CNN, BBC, aj. Z našich výsledků vyplývá, že slovní zásoba asi 5000 anglických slov zaručuje přibližně 90 - 95% pokrytí těchto nezjednodušených zdrojů. Toto pokrytí považujeme za "dobré" porozumění, kdy nejen rozumíte o čem se mluví, ale dobře rozumíte i většině detailů.

Rozšířená slovní zásoba na AJS

Slovník rozšířené slovní zásoby na našem webu přibližně odpovídá právě tomuto "dobrému porozumění" (samozřejmě v kombinaci se slovní zásobou základní). Jeho zvládnutí je vhodným cílem pro ty, kdo chtějí dosáhnout funkční znalosti angličtiny použitelné v reálných podmínkách.

Slovní zásoba rodilých mluvčích

Slovní zásoba rodilých mluvčích závisí na mnoha faktorech, zejména jejich postavení ve společnosti, vzdělání, zaměstnání či věku. Odhady na Internetu i publikované vědecké články uvádí čísla, mezi kterými jsou extrémní rozdíly.

Nejčastěji uváděné odhady aktivní slovní zásoby dospělých rodilých mluvčích se pohybují v rozmezí zhruba 10 000 - 20 000 slov. Jejich pasivní slovní zásoba pak je pochopitelně ještě mnohem širší.

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?