Výběr nejlepších online slovníků

S elektronickými slovníky lze pracovat rychleji a pohodlněji než s tištěnými, ne všechny však nabízí srovnatelně kvalitní obsah. Vybrali jsme proto pro vás několik online slovníků, které považujeme za nejlepší, a přinášíme vám jejich zhodnocení.

V minulém článku jsme se zabývali různými druhy slovníků a k čemu je ten který typ dobrý. Dnes se podíváme na zoubek několika nejoblíbenějším překladovým i výkladovým online slovníkům.

Slovníky mají dnes nejčastěji jednu z těchto podob:

 • Tištěný slovník - kniha, se všemi svými pro i proti. Pomalu se v něm hledá, ale zase nepotřebuje baterky, připojení k internetu a je na něj vidět i na přímém slunci. Hmotnost, velikost a cena rostou úměrně počtu hesel a tomu, jak podrobně jsou hesla vykládána.

 • Elektronický offline slovník - elektronický slovník jako produkt. Typicky je dodáván na datovém nosiči, např. CD, DVD, atp. Bývají přiloženy u některých dražších tištěných slovníků. Některé se spouští přímo z média, jiné se musí instalovat. Samostatně se dnes již téměř nepoužívají, mají ale smysl v rámci větších programových celků.

 • Online slovník - elektronický slovník jako služba. Přechod z produktů na služby a v souvislosti s tím z offline na online řešení je obecný trend v oboru IT a není tedy divu, že se promítá i do oblasti slovníků. Ostatně je to zcela pochopitelné, protože je to výhodnější jak pro uživatele, tak pro provozovatele.

V tomto článku se budeme zabývat zejména posledními uvedenými, tzn. online slovníky. Je jich totiž k dispozici mnoho, ale málokteré za to opravdu stojí...

Seznam slovník

Seznam slovník je oblíbený překladový slovník, který je jednoduchý na používání, přesto ale poskytuje kvalitní výsledky a obsahuje dostatečně širokou slovní zásobu.

Co se nám na něm líbí:

 • Informace o slovíčkách jsou strukturované.
 • Obsahuje výslovnost.
 • Rozlišuje slovní druhy.
 • Obsahuje hovorové výrazy a nebojí se ani vulgarismů.
 • Obsahuje komentáře a vysvětlivky, které pomáhají odlišit jednotlivé významy slova.
 • V omezené míře obsahuje fráze.
 • Je dobře prolinkovaný odkazy.
 • Reklama neobtěžuje.

Co se nám na něm nelíbí:

 • U některých slovíček je překladů příliš mnoho.
 • Výsledky nejsou řazené podle důležitosti. Nejdůležitější význam se tak může v záplavě informací ztrácet.
 • Občas bez zřetelného označení uvádí přenesené významy, které mohou být spíše zavádějící.
 • Za obzvláště nešťasné považujeme uvádění významů z ustálených frází.

I přes tyto nedostatky však Seznam slovník pokládáme za nejlepší volně dostupný online překladový slovník pro každodenní používání. Ostatně i proto jej odkazujeme v naší čtečce knih.

Free Online Dictionary

Free Online Dictionary je vynikající (nejen) anglický výkladový slovník s thesaurem.

Co se nám na něm líbí:

 • Velmi rozsáhlý (což u online slovníku nemá žádné nevýhody).
 • Má podrobný a přehledný thesaurus.
 • Fráze téměř ke všem slovíčkům.
 • Britská a americká výslovnost.
 • Obsahuje akronymy (zkratky), archaismy, mnohé odborné termíny.
 • Stručná informace o původu slova.
 • Dobře použitelný.
 • Minimum reklam.

Co se nám na něm nelíbí:

 • Tomuto online slovníku není co vytknout.

Free Online Dictionary považujeme v současnosti za nejlepší volně dostupný online výkladový slovník a proto jej také odkazujeme v naší čtečce knih.

Urban Dictionary

Urban dictionary je jedinečný projekt. Je tvořen komunitou, podobně jako např. wikipedie. Díky tomu si může dovolit zajít tam, kam už se "seriózní" slovníky neodváží. Urban Dictionary netvoří odborníci na jazyk, ale běžní lidé, často členové rozličných subkultur. Kvalitu příspěvků hodnotí opět uživatelé, takže nejlépe hodnocené definice se řadí na první místa.

Hlavní hodnotu Urban dictionary spatřujeme v tom, že je to vynikající a autentický zdroj informací o současných výrazech hovorových, slangových, argotu a vulgarismech. A má v této oblasti opravdu co nabídnout. Pokud si myslíte, že angličtina má jen dvě sprostá slova, listujte si chvíli v Urban Dictionary. Už to pak nikdy neřeknete.

Co se nám na něm líbí:

 • Jedinečný obsah.
 • Dobrá použitelnost.
 • Necenzurovaný.
 • Autentický.

Co se nám na něm nelíbí:

 • Kvalita obsahu kolísá (což plyne z principu fungování)
 • Někdy příliš mnoho definic

Urban dictionary je nejen zajímavý projekt, ale má i skutečné praktické využití. Zejména jej ocení čtenáři beletrie, diváci filmů a seriálů a překladatelé; obecně všichni, kdo se setkávají s přímou řečí či dialogy bez obalu.

Sláva vítězům, čest poraženým

Dále uvádíme některé další populární online výkladové slovníky spolu s důvody, proč je nedoporučujeme:

 • Dictionary.com - kvalitní obsah, ale všudypřítomná obtěžující reklama a tedy horší použitelnost. Thesaurus je oddělen od slovníku, což je nepraktické.

 • Oxford Dictionary (online) - 1:1 převod papírového slovníku na elektronický, což je špatně, protože ztrácí přednosti tištěného slovníku, aniž by získal přednosti online slovníku.

 • Longman Dictionary of Contemporary English (online) - totéž jako u předchozího, navíc spousta obtěžující reklamy a jen stručné výsledky.

 • Merriam-Webster dictionary (online) - obsah není špatný, ale zamořený reklamou a pluginy sociálních sítí do takové míry, že se špatně používá a práce s ním je protivná.

 • Cambridge Dictionaries Online - spousta reklamy a pocit, že pracujeme s demo verzí papírového slovníku; podobně jako u ostatních online slovníků zvučných jmen.

 • Wiktionary - není strašný, ale není skvělý.

Je tristní, jak špatně použitelné weby nabízejí světoznámé instituce, které prodaly miliardy tištěných slovníků. Jejich online slovníky působí, jakoby vznikly jen proto, že se to tak trochu očekávalo, ale nikomu ve skutečnosti až tak nezáleželo na výsledku.

Záměrně jsme nezmínili oblíbený Google Translate, protože se nejedná o slovník, ale o aplikaci pro strojový překlad. Slovník sice obsahuje a i ji lze jako překladový slovník částečně používat, přesto si myslíme, že do dnešního článku tak úplně nepatří, protože překladové ani výkladové slovníky plně nenahradí.

Pro nás je ale podstatné to, že máme online k dispozici dobrý překladový slovník (Seznam slovník), výborný výkladový slovník (Free Online Dictionary) a jedinečný slovník soudobé hovorové řeči a vulgarimsů (Urban dictionary).

A co víc si přát, že?

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?