Revize plánu a přístupových úrovní

V nejbližších dnech spustíme aktualizaci, která přinese řadu změn a to zejména v oblasti osobního tréninkového plánu a dostupnosti funkcí a slovníků ve verzi FREE. Součástí bude také prvních několik set slovíček hovorové angličtiny.

Změny v osobním plánu

Rozhodli jsme se provést následující změny v osobním tréninkovém plánu, od kterých si slibujeme, že přinesou větší přehlednost, lepší uživatelskou použitelnost a zkrátí čas potřebný k zopakování celé slovní zásoby AJS:

Sloučení směrů zkoušení u spisovné AJ

Hlavní změnou bude sloučení směrů zkoušení u slovníků spisovné angličtiny. Namísto rozdělení na dva řádky "AJ -> ČJ" a "ČJ -> AJ" bude nyní v osobním plánu jediný řádek "Znalost", v něm obsažené tréninkové režimy přitom budou využívat oba směry tréninku.

V souvislosti s tím se změní předdefinované tréninky pro spisovnou angličtinu na následující:

 • Trénink 1 (seznamovací) - Směr ČJ -> AJ, výběr ze 4 možností, v zadání tři významy
 • Trénink 2 (pasivní znalost) - Směr AJ -> ČJ, výběr z 8 možností
 • Trénink 3 (aktivní znalost) - Směr ČJ -> AJ, zápis s nápovědou
 • Trénink 4 (opakování) - Směr ČJ -> AJ, zápis bez nápovědy, každé slovíčko alespoň jednou správně
 • Zkoušení - Směr ČJ -> AJ, zápis bez nápovědy, 50 slov
 • Přezkoušení - Směr ČJ -> AJ, zápis bez nápovědy, 20 slov

Uživatelé nepřijdou o žádná skóre, kterých na jednotlivých blocích spisovné AJ dosáhli.

Nové skóre bude vypočteno takto:

 • Jestliže před změnou budete mít na daném bloku stanovené skóre v obou směrech, nové skóre se vypočte jako jejich průměr.
 • Jestliže před změnou budete mít na daném bloku skóre jen v jednom směru, toto skóre se převezme jako nové skóre.
 • Jestliže před změnou nebudete mít na daném bloku skóre ani v jednom směru, nebudete mít ani v novém systému stanovené žádné skóre.

Mimo plán je samozřejmě nadále možné používat jakákoliv nastavení.

Zrychlení zkoušení poslechu

U poslechu jsme se rozhodli ve zkoušení používat audio v otázce namísto dřívějšího audia v odpovědi. Výrazně se tím zkrátí čas potřebný na zodpovězení každé jednotlivé otázky a tedy i délka celého poslechového zkoušení.

Tato změna se bude týkat poslechu slovíček i frází.

Další změny v plánu

Záložku "Spisovná AJ - Poslech" zrušíme a její obsah "přilepíme" k tabulkám spisovné angličtiny. Tato změna je ryze kosmetická a přinese hlavně lepší přehlednost a sjednocení koncepce všech záložek osobního tréninkového plánu.

Záložka "Spisovná AJ" bude přejmenována na "Obecná AJ".

Změny v přístupové úrovni FREE

Nejsme spokojeni s koncepcí rozdělení dostupnosti obsahu a funkcí naší aplikace mezi verzi FREE a PRO a rozhodli jsme se proto provést následující změny:

 • Verze FREE "přijde" o slovníky "Rozšířená slovní zásoba" a "Slovní zásoba pro fajnšmekry".

  ... a místo toho ...

 • Verze FREE "dostane" prémiovou výslovnost z verze PRO.
 • Verze FREE "dostane" všechny tréninkové režimy z verze PRO, včetně poslechu.

Verze FREE tak ztratí na objemu, ale získá na kvalitě. Myslíme si totiž, že je lepší toho ve verzi FREE nabízet méně, ale za to pořádně, než na objem více, ale muset přitom uměle omezovat kvalitu našeho produktu.

Tyto změny zároveň souvisí s tím, jak budou koncipovány budoucí plánované jazykové mutace naší aplikace.

Další změny

Orientační výslovnost se loučí

Méně kvalitní "orientační výslovnost" bude z aplikace téměř zcela odstraněna. Zůstane pouze u uživatelských slovníků, kde kvůli neomezeným možnostem lidové tvořivosti v tuto chvíli neexistuje jiné schůdné řešení.

Hovorová angličtina na obzoru

V rámci této aktualizace se v záložce Hovorová AJ objeví několik prvních bloků. Tyto bloky budou jen jakýsi úvodní vzorek a budou představovat jen asi 10% celkového objemu, do kterého hovorová angličtina časem naroste.

Hovorová angličtina bude rozdělená do dvou slovníků pojmenovaných "Hovorová angličtina" a "Slang" a bude určena pro verzi PRO. Ve verzi FREE budou k dispozici ukázkové bloky.

Průzkumník slov bude rozšířen o možnost zobrazovat hovorovou angličtinu a slang a nově také o možnost rozlišovat, zda je dané slovíčko používáno spíše v britské, americké či australské angličtině. To bude ve velké míře využíváno právě u hovorové angličtiny a slangu, postupem času tyto informace zpětně doplníme i do slovníků obecné angličtiny (kde se to ale bude týkat jen poměrně malého počtu slovíček).

Změny v průzkumníku se (jako vždy) budou týkat všech uživatelů, tzn. i uživatelů verze FREE.

Kdy to bude?

Výše popsané změny jsou na našem vývojovém serveru hotové a v současnosti je testujeme. Na produkční server se dostanou zhruba do týdne a vyžádají si krátkou, asi půlhodinovou odstávku služby. O této odstávce vás budeme předem informovat v sekci Novinky.

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?