V čem jsme jiní než ostatní?

Férová otázka. Možná si říkáte, že na českém Internetu je spousta stránek jako ta naše. My si myslíme, že tomu tak není. Myslíme si, že stránka "jako ta naše" tu není dokonce ani jedna jediná. Dovolte nám zkusit o tom přesvědčit i vás. Takže tedy co děláme jinak?

1. Nezaměřujeme se jen na začátečníky

Existuje mnoho stránek a programů na výuku angličtiny, valná většina z nich je však určena pro začátečníky a mírně pokročilé.
My pokročilé neopomíjíme a jsme jedním z mála e-learningů, který má co nabídnout i angličtinářům na úrovni C2 (mastery).

2. Určeno k celoživotnímu vzdělávání

Anglická slovíčka jsou navržena pro celoživotní vzdělávání, čemuž odpovídá skladba obsahu, způsob realizace i forma prezentace. Našimi klienty jsou podnikatelé, vědci, učitelé, technici, lékaři a samozřejmě také studenti.

3. Vysoce specializovaný produkt

Anglická slovíčka nejsou slovník ani "další portál o angličtině", ale vysoce specializovaný produkt určený k podpoře studia. Nenaleznete jiný systém, který je srovnatelný co do myšlenky, rozsahu, způsobu zpracování a technického řešení.

4. Nezjednodušujeme

Angličtinu nezjednodušujeme. Z počátku to pro Vás bude nezvyk, ale časem to oceníte. Budete-li stále vystaveni pouze umělé, učebnicové angličtině a slovíčkům jen v jejich nejčastějších, lépe řečeno v ČR nejznámějších významech, nikdy si pohodlně nepřečtete noviny ani žádný jiný přirozený text.

5. Pokrýváme témata, kde má klasická výuka mezery

Zabýváme se i tématy, kterým se většina kurzů věnuje jen okrajově nebo v nedostatečné míře jako je hovorová angličtina a slang nebo např. frázová slovesa. V budoucnu plánujeme zařazení oborových slovníků pro různé oblasti pracovního působení.

6. Jednáme s vámi na rovinu

Nesnažíme se vás nalákat na "zázračnou metodu". Studium je dřina a kdo vám tvrdí opak, ten lže. Náš web je pro ty, kdo chápou, že bez práce nejsou koláče. S naším systémem dosáhnete hmatatelných výsledků, ale budete pro to muset také něco udělat.

7. Neprodáváme zajíce v pytli

Sami neradi kupujeme zajíce v pytli a proto je ani neprodáváme! Systém si můžete důkladně vyzkoušet na ukázkových blocích a nemůže se tedy stát, že byste ve výsledku dostali něco jiného, než jste čekali.

8. Používáme vlastní slovníková data

V našem systému nepoužíváme koupená nebo dokonce jinak "získaná" data. Naše slovníky jsme si sami vytvořili a díky tomu také přesně víme, co v nich je a proč to tam je.

9. Původní, český produkt pro český trh

Anglická slovíčka jsou inovativní český produkt, který není klonem ani kopií myšlenky někoho jiného. Navrhli a vybudovali jsme jej od nuly, podobně jako obsažená slovníková data. Díky tomu máme systém plně pod kontrolou a můžeme ho dlouhodobě rozvíjet. A to také děláme!

10. Stojíme na vlastních nohách a jsme nezávislí

Anglická slovíčka jsou komerční produkt plně financovaný z vlastních zdrojů autora a provozovatele. Nejsme dotovaní rezortem školství ani Evropskou Unií a náš obsah tak nemusí být poplatný zájmům žádné třetí strany, ale je plně podřízen zájmům Vás, našich klientů.

Související témata

Hlavní stránka nápovědy