Aktualizace - zima 2013/2014

Tento článek shrnuje změny provedené v systému Anglická slovíčka v období prosinec 2013 až březen 2014.

Obsahové změny

 • Přidali jsme dva nové slovníky malého rozsahu:

  Vlastní jména

  • slovník nejdůležitějších vlastních jmen
  • obsahuje jen vlastní jména, která se v angličtině píší jinak než v češtině
  • tento slovník obsahuje slovíčka včetně členu "the", takže člen se v tomto případě musí zadávat
  • slovník najdete v plánu na nové záložce "Ostatní"
  • více informací o tomto slovníku uvádíme zde

  Slovní obraty

  • obsahuje kratší víceslovná spojení, která ale nevydají na celou větu
  • najdete zde zejména příslovečné fráze jako "in the meantime", atp.
  • slovník je součástí plánu a nachází se na záložce "Fráze"

 • Slovník Hovorová angličtina a slang byl v zimních měsících rozšířen o cca 700 slovních párů.
 • Některá slova, původně obsažená v jiných slovnících, byla přesunuta do slovníků nových, protože tam logicky lépe patří.
 • Drobné změny a nová slovíčka v menším počtu také napříč všemi ostatními slovníky.
 • Nadále doplňujeme rozlišující komentáře do starších slovníků.

Lepší poslech

 • Výrazně jsme vylepšili uživatelský dojem z poslechových tréninků.
 • Prošli jsme všechna slovíčka v databázi a označili ta, jejichž nahrávka měla technické vady (různé zvukové artefakty).
 • Takto označená slovíčka se nyní nepoužívají v poslechovém tréninku.
 • Tip: Pro optimální kvalitu zvuku doporučujeme v profilu zaškrtnout "Výslovnost bez použití technologie Flash".
  (Pozn.: Tato volba nemusí fungovat ve všech prohlížečích, pokud ji však Váš prohlížeč podporuje, je to preferovaná varianta.)

Optimalizace výkonu

 • Vylepšili jsme odezvy serveru v některých částech aplikace.
 • Nejmarkantnější je rozdíl v případě trénování uživatelských slovníků, které byly doposud citelně pomalejší než slovníky systémové.
 • Dále jsme zrychlili žebříčky, statistiky a některé další části aplikace.

Drobná vylepšení

 • V detailu tréninkové jednotky je nyní vidět historie tréninků pro danou jednotku. Můžete si tak snadno ověřit, kdy jste tu kterou jednotku naposledy trénovali a s jakým výsledkem.
 • Při návratu do plánu po dokončení tréninku se nyní automaticky vrátíte na záložku podle toho, jakou tréninkovou jednotku jste naposledy trénovali.
 • Žebříčky si nyní lze rozkliknout až na prvních 100 příček (dříve jen prvních 20).
 • Průzkumník nyní zobrazuje také obsah z nových slovníků Vlastní jména a Slovní obraty.

Na přání uživatelů

Několik novinek bylo do systému doplněno na výslovné přání uživatelů plné verze:

 • Přesuny slovíček mezi uživatelskými slovníky - nyní můžete přesouvat (ne kopírovat) slovíčka z jednoho uživatelského slovníku do druhého a to jednotlivě nebo i hromadně.

 • Špatné odpovědi ve vyhodnocení testu - testy slovní zásoby nyní umožňují ve vyhodnocení zobrazit chybné odpovědi. Aby se patřičné tlačítko zobrazilo, je nutné test splnit alespoň na 50%.

 • Ozvučené pexeso - pokud v nastavení pexesa zaškrtnete volbu "se zvukem", bude při každém otočení kartičky s anglickým slovem zároveň přehrána jeho výslovnost.

Pozor! Prohlížeče ukládají některé zdroje webových stránek do mezipaměti. Jestliže po aktualizaci narazíte na jakýkoliv technický problém, vždy nejprve zkuste obnovit stránku kombinací kláves Ctrl+F5. Tím dojde k načtení aktuálních zdrojů.

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?