Slovník vlastních jmen

Před několika málo dny se v systému objevil nový slovník s názvem "Vlastní jména". V tomto článku si jej blíže představíme.

Pozn.: Následující text pojednává o systémovém slovníku Vlastní jména. Samotnou problematikou vlastních jmen se zabývá samostatný článek. Doporučujeme Vám přečíst si jej jako první, pokud jste tak ještě neučinili.

Co je obsahem nového slovníku?

Nový slovník obsahuje vlastní jména z těchto oblastí:

  • Geografie: kontinenty, oceány, moře, řeky, pohoří, regiony
  • Národy a politika: země, národy, jazyky, světové organizace, státní svátky
  • Historické pojmy: vládci, vojevůdci, války, klany, pojmy úzce související s historií ČR
  • Kultura a náboženství: kulturní díla, divy světa, náboženské pojmy

Při výběru slov jsme přihlíželi k objektivnímu významu pojmů, ale také k jejich relativnímu významu v kontextu ČR.

Z těchto důvodů najdete ve slovníku např. řadu německých měst, přestože co do počtu obyvatel nejsou až tak velká, ale jen opravdu ta největší města jihoasijská. Podobný princip jsme aplikovali na všechny oblasti.

Rozsah slovníku

Slovník Vlastní jména je oproti jiným systémovým slovníkům relativně malý - obsahuje v současnosti asi 550 slov. Nevylučujeme jeho budoucí rozšiřování, avšak nepředpokládáme, že by rostl nějak výrazně. Vlastních jmen totiž sice existuje velmi mnoho, ale valná většina z nich má v češtině i angličtině stejný tvar a tato slova pochopitelně nemá smysl do systému zařazovat.

Pozor! Slovník vyžaduje člen THE

Nový slovník se od ostatních systémových slovníků v jedné zásadní věci liší - obsahuje slova vč. členů the. Je tomu tak proto, aby Vám pomáhal zautomatizovat si, u kterých vlastních jmen se určitý člen používá a u kterých ne. Tzn. člen se u tohoto slovníku chápe jako část odpovědi a je vyžadován.

Související změny

Do nového slovníku jsme přesunuli většinu vlastních jmen doposud roztroušených v ostatních slovnících (bylo jich jen několik desítek). Některá velmi důležitá slovíčka jsme však záměrně nechali ve slovníku základní slovní zásoby - konkrétně např. názvy dnů v týdnu. Kromě toho došlo k aktualizaci průzkumníku a některých her tak, aby tyto části aplikace správně pracovaly s novým slovníkem.

K čemu slovník slouží?

Slovník Vlastní jména slouží pochopitelně k rozšiřování slovní zásoby, vedle toho ale také umožňuje trénování:

  • správného spellingu vlastních jmen
  • správného používání členů u vlastních jmen
  • zvládnutí chytáků (např. že Spanish neznamená Španěl)

Slovník je přístupný v plné verzi, uživatelé verze FREE mají jako tradičně k dispozici první blok na vyzkoušení.

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?